Jaap Rozema


Burgerlid

Hallo! Ik ben Jaap Rozema en sta namens de Partij voor de Dieren op plek 2 van de lijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2022. Graag zet ik mij in op onze kernthema's van dierenwelzijn, milieu, klimaat en natuur. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren namens de gemeenteraadsfractie het woord gevoerd over bouwen en wonen. De wooncrisis gaat ons na aan het hart en daarom wil ik mij tijdens de verkiezingscampagne en daarna in de gemeenteraad hard maken voor beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen. Het is weer tijd voor volkshuisvesting!

Meer over mij op onze website vind je hier. Informatie over mij op de website van de gemeente Rotterdam vind je hier.

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws