Bouwen en wonen


Duurzame keuzes in Rotterdam

 • Bouwen in het groen

  Wij tegen bouwen in het groen. In een grootstedelijke omgeving als de stad Rotterdam moeten we zorgvuldig omspringen met het schaarse groen dat er is.

  Meer informatie
 • Natuurinclusief bouwen

  Wij willen dat de bebouwde omgeving zoveel mogelijk rekening houdt met de stadsnatuur. Met onze motie 'Kaders voor natuurinclusief bouwen' hebben wij ervoor gezorgd dat nieuwbouwprojecten in Rotterdam een nieuw leefgebied vormen voor diersoorten, bijvoorbeeld door nest- en broedgelegenheden in de dakkapel of spouwmuren mogelijk te maken. De gemeente kan in overeenkomsten met ontwikkelaars, in inrichtingsplannen of in welstandsparagrafen vastleggen op welke manieren de stadsnatuur een plekje krijgt in nieuwbouwprojecten. Wij streven naar periodieke herziening van natuurinclusief bouwen om op dit gebied de meest vooruitstrevende gemeente van Nederland te worden.

  Meer informatie
 • Rotterdamwet

  Wij vinden dat de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, in de volksmond Rotterdamwet, niet meer moet worden toegepast in Rotterdam. De wet leidt ertoe dat Rotterdammers met een laag inkomen of met een geschiedenis van overlastgevend gedrag zich niet overal meer kunnen vestigen binnen de gemeente Rotterdam. Dit leidt tot sociale uitsluiting en stigmatisering van grote groepen huidige en toekomstige Rotterdammers. Behalve dit principiële argument blijkt uit onderzoek ook dat de Rotterdamwet simpelweg niet werkt om haar voornaamste doel te verwezenlijken, namelijk het vergroten van de leefbaarheid van achtergestelde wijken. De Rotterdamwet heeft ofwel beperkte effectiviteit ofwel haar effect wordt teniet gedaan door landelijke bezuinigingen in het sociale domein.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws