Raads­vragen: Gecon­fis­queerd huisje Woon­op­stand


Indiendatum: 26 okt. 2021

Geacht college,

Tijdens de manifestatie Woonopstand op 17 oktober jongstleden is materiaal van deelnemers in beslag genomen. Een van de attributen is een zelfgemaakt houten huisje. Bijgaand treft u een foto aan van het artefact zoals het op dat moment wordt afgevoerd door de politie.

1. Waar is het houten huisje nu?

2. Weet u of de politie het huisje teruggeeft aan de eigenaar? Indien nee, wilt u dit nagaan?

Indien uit vraag 2. blijkt dat de eigenaar onvindbaar is of afstand doet van het houten huisje, dan zouden wij graag zien dat het artefact onderdeel wordt van het archief van de gemeente Rotterdam. Zodat we voor altijd een herinnering hebben aan wat voor desastreus woonbeleid er op dit moment in de stad wordt gevoerd. En dat mensen hiertegen in verzet zijn gekomen.

3. Bent u bereid onder bovenstaande voorwaarden de politie te verzoeken het houten huisje te schenken aan de gemeente Rotterdam, met als doel deze op te nemen in het gemeentearchief? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: 26 okt. 2021
Antwoorddatum: 22 dec. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.