De groene stad


Rotterdam natuurlijk!

 • Bouwen in het groen

  Wij tegen bouwen in het groen. In een grootstedelijke omgeving als de stad Rotterdam moeten we zorgvuldig omspringen met het schaarse groen dat er is.

  Meer informatie
 • Grootschalige festivals in parken

  Wij zijn tegen grootschalige festivals in parken. Met grootschalige festivals bedoelen wij evenementen waar duizenden bezoekers op afkomen en waar zware voertuigen en zwaar en groot materieel wordt gebruikt. Festivals van deze aard hebben ernstige nadelige gevolgen voor de ecologische en esthetische kwaliteit van parken. In onder andere Het Park, Vroesenpark, Roel Langerakpark, Zuiderpark, Spinozapark en aan de oever van de Kralingse Plas worden regelmatig grootschalige festivals gehouden, waarbij er na afloop vaak sprake is van diepe bandensporen of kale plekken in de gazons; dode takken en boomwortels als gevolg van bodemverdichting; en afval dat door bezoekers in de waterpartijen en bosschages wordt gegooid. Beschermde dieren zoals broedende vogels en vleermuizen ondervinden hinder van het lawaai dat grootschalige festivals in parken teweeg brengen. Daarnaast zijn de parken als festivallocatie voor langere tijd niet toegankelijk voor het publiek. Om deze redenen vinden wij grootschalige festivals in parken niet wenselijk.

  Meer informatie
 • Natuurbegraafplaats Bonnenpolder

  Wij zijn tegen de komst van een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder, mocht dit ter vaststelling aan de gemeenteraad van Rotterdam worden voorgelegd. Hoewel wij onderschrijven dat er maatschappelijke vraag bestaat naar natuurbegraafplaatsen, vinden wij dat er te veel wetenschappelijke onzekerheid bestaat over de inbreng van gebiedsvreemd materiaal in de ondergrond. Voor ons geldt te allen tijde het voorzorgsbeginsel, hetgeen inhoudt dat wij bij onzekerheid niet instemmen met besluiten die mogelijke schadelijke gevolgen met zich meebrengen. Voorts zal een natuurbegraafplaats worden opgehoogd en in het geval van de Bonnenpolder vormt dit een aantasting van het gorzenlandschap en de authentieke krekenstructuur.

  Meer informatie
 • Natuurinclusief bouwen

  Wij willen dat de bebouwde omgeving zoveel mogelijk rekening houdt met de stadsnatuur. Met onze motie 'Kaders voor natuurinclusief bouwen' hebben wij ervoor gezorgd dat nieuwbouwprojecten in Rotterdam een nieuw leefgebied vormen voor diersoorten, bijvoorbeeld door nest- en broedgelegenheden in de dakkapel of spouwmuren mogelijk te maken. De gemeente kan in overeenkomsten met ontwikkelaars, in inrichtingsplannen of in welstandsparagrafen vastleggen op welke manieren de stadsnatuur een plekje krijgt in nieuwbouwprojecten. Wij streven naar periodieke herziening van natuurinclusief bouwen om op dit gebied de meest vooruitstrevende gemeente van Nederland te worden.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Zin in de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen!

Kieslijst vastgesteld

PERSBERICHT Partij voor de Dieren in Rotterdam is er klaar voor! De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is klaar voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart van volgend jaar. Gisteren is op het landelijk congres van de Partij voor de Dieren de lijst voor de Rotterdamse kandidaat-raadsleden vastgesteld. Lijsttrekker en huidige fractievoorzitter Ruud van der...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws