Bijdrage: Koersnota geluid


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie MHEK op 14 juni 2023

14 juni 2023

Voorzitter,

Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over te veel geluidsbelasting in de woon- en leefomgeving van de Rotterdammers. Er gaan veel bestemmingsplannen door onze handen en het is meer regel dan uitzondering dat er een besluit hogere waarden moet worden vastgesteld. Zo'n besluit is nodig als de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt overschreden, maar wel binnen de zogenoemde ontheffingsruimte blijft. Als gevolg van de overschrijding worden er allerlei aanpassingen gedaan aan de woning - bijvoorbeeld een dove gevel - of aan het stedenbouwkundig ontwerp. In plaats van bronaanpak wordt hier gekozen voor symptoombestrijding.

Een goed voorbeeld is een appartementenblok aan de Gordelweg, tegenover de A20. Of een ander blok aan de Abram van Rijckevorselweg. Die hebben beide een dubbele gevel

Zoals gezegd worden er dus heel vaak hogere waarden vastgesteld. En dit zijn slechts de wettelijke geluidsbronnen van industrie en weg of spoor. Horecageluid bijvoorbeeld niet. Daarvoor is er een activiteitenbesluit waar ook grif gebruik van wordt gemaakt. Er kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd voor uitbaters van geluidsbronnen, zoals de horeca op het Stadhuisplein. Grote vraag is of die voorschriften worden opgevolgd, dus onzekerheid voor omwonenden. Of de woningen moeten wederom worden aangepast, bijvoorbeeld gevelisolatie. Denk aan bestemmingsplan Schiekadeblok.

En het kan nog erger, voorzitter.

"Op zolder mag je niet slapen, staat in de koopakte – te veel herrie". Een omineuze krantenkop in de NRC van oktober vorig jaar, over een omineuze wet. Die ook in Rotterdam wordt toegepast.

Het gaat hier over de Interimwet Stad en Milieubenadering. In 2006 ingevoerd, bedoeld om zogenoemde extra milieuruimte te zoeken. Dat is een eufemisme om te hoge geluidsniveaus alsnog toe te staan. Met alle gezondheidsschade van dien.

We willen niet dat de Interimwet Stad en Milieubenadering nog langer wordt toegepast in onze stad. Momenteel wordt deze wet toegepast voor ontwikkeling aan de Waterside in IJsselmonde. De wet maakt het mogelijk alle wettelijke geluidsnormen opzij te zetten. Volgens een GGD-adviseur die in de NRC wordt opgevoerd, worden de grenzen "opgezocht en opgerekt". Daar passen wij voor.

De woning wordt dermate aangepast dat het woongenot wordt verstoord. Dat raam van college Van Dijk kan dan namelijk niet open, als je er überhaupt al mag slapen. Behalve gezondheidsschade en verstoring woongenot is er ook sprake van verstoord leefgenot. Want leven doe je in je eigen straat, je eigen buurt. Die zit dus constant in de herrie.

Wij vinden het dermate problematisch dat wij ervoor kiezen niet meer te bouwen op plekken waar de Interimwet Stad en Milieubenadering nodig is. De concessie is dat we niet meer bouwen langs bijvoorbeeld de A16, omdat we kiezen voor de gezondheid van de Rotterdammers. De afweging is aan de gemeenteraad.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Zienswijze Begroting Gemeenschappelijke Regeling Grondbank Zuidplas

Lees verder

Bijdrage: Jaarstukken 2022 (raadsbehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer