Motie: Bescherm het ongeboren kind tegen fijnstof


31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 31 januari 2019, ter bespreking van een echte stevige start voor het ongeboren kind,

constaterende dat

  • Het actieprogramma Stevige Start (2016-2020) van de gemeente Rotterdam erop is toegespitst de gezondheid van het ongeboren kind te waarborgen;
  • Maatregelen tegen de schadelijke effecten op de gezondheid van het ongeboren kind geen onderdeel uitmaken van het huidige actieprogramma;

mede constaterende dat

  • Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum concluderen dat het inademen van fijnstof tijdens de zwangerschap schadelijk is voor de hersenen van het ongeboren kind;

overwegende dat

  • Een echte stevige start voor het ongeboren kind moet betekenen dat ook de schadelijke effecten van fijnstof worden beteugeld;

verzoekt het college

  • Te rapporteren over de schadelijke effecten van fijnstof op de gezondheid van het ongeboren kind in het actieprogramma Stevige Start;
  • Te onderzoeken op welke wijze de schadelijke effecten van fijnstof op de gezondheid van het ongeboren kind onder de aandacht kunnen worden gebracht van de doelgroep;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen