2020


 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat eventuele vuurwerkshows van de gemeente Rotterdam tijdens de jaarwisseling niet in parken worden georganiseerd, teneinde de stadsnatuur en de dieren te beschermen tegen de nadelige effecten van vuurwerk.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam bouwers en ontwikkelaars die in de stad hun activiteiten willen ontplooien, bewust maken van het effect van spiegelende gebouwen op vogels. Vogels kunnen zich namelijk dood vliegen tegen spiegelende gevels. Wij hopen dat deze bewustwording leidt tot een fikse daling van het aantal dodelijke slachtoffers.
 • Met ons initiatiefvoorstel van ‘Carnivoor? Geef het door!’ hebben wij ervoor gezorgd dat de zogenoemde reguliere catering vanaf nu standaard vegetarisch wordt, tenzij gasten van bijeenkomsten van de gemeente Rotterdam aangeven dat zij vlees of vis willen eten. Hiermee verwachten wij een daling van de vleesconsumptie op deze bijeenkomsten.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de burgemeester zich gaat inspannen om de capaciteit bij de politie voor het opsporen van dierenleed op peil te houden, ondanks een fiks tekort in het aantal beschikbare manuren.
 • Met schriftelijke vragen hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders het gebruik van vislood wil tegengaan en het gebruik van meer milieuvriendelijke alternatieven wil aanmoedigen. Overigens zien wij het liefst dat hengelen voorgoed wordt verboden, maar het verbod op het zwaar vervuilende vislood (een gevaar voor mens en dier) is een stap in de goede richting.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente in haar standpunt ten aanzien van de regionale energiestrategie opneemt dat vogeltrekroutes moeten worden meegewogen in de locatiekeuze voor nieuwe windmolenparken.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat een drijvende boerderij met liefst zevenduizend kippen niet in Rotterdam komt te liggen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat eventuele vuurwerkshows van de gemeente Rotterdam tijdens de jaarwisseling niet in parken worden georganiseerd, teneinde de stadsnatuur en de dieren te beschermen tegen de nadelige effecten van vuurwerk.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de mogelijkheid voor stadslandbouw behouden blijft in het Schiekadeblok, ook nadat de gemeente Rotterdam het Schieblock (waarop de huidige DakAkker is gelegen) zal verkopen. Wij hopen dat de nieuwe eigenaar wederom een mogelijkheid voor stadslandbouw toelaat op het dak van dit gebouw.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam kosteloos tegels (en zand) komt ophalen bij Rotterdammers thuis die hun tuin willen vergroenen. Deze 'Tegeltaxi' moet ertoe bijdragen dat het voor particuliere grondeigenaars makkelijker wordt te vergroenen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders in haar zienswijze op de ontwerp-Luchtvaartnota 2050 van het Rijk gaat opnemen dat zij een maximum aan nachtvluchten wil zien in een komend Luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA, voorheen Vliegveld Zestienhoven) en dat zij een stappenplan wil om deze nachtvluchten in de toekomst tot een minimum te beperken.
 • Met een motie (met als titel: Anderhalvegraadsamenleving) hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders de coronacrisis en de herstelplannen om uit die crisis te komen, gaat aangrijpen om te kijken waar we meer uitstoot van CO2 kunnen besparen dan vooraf werd verwacht. De crisis is namelijk een unieke kans om voorgoed af te rekenen met vervuilende praktijken uit het verleden. De 'anderhalvegraadsamenleving' ontleent haar naam aan het doel van huidige internationale klimaatafspraken de maximale opwarming van de aarde te begrenzen tot 1,5C boven pre-industrieel niveau.
 • Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen over 'direct mail' (reclamedrukwerk geaddresseerd 'aan de bewoners van') gaat het college van burgemeester en wethouders handhaven over deze vorm van ongevraagde/ongewenste reclame. Klik hier voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen en hier voor de bevestiging dat op 'direct mail' gehandhaafd zal worden per 1 november 2020.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat er een onderzoek komt om de Meent (bijvoorbeeld het gedeelte tussen de kruisingen met Coolsingel en Botersloot) op marktdagen autovrij te maken.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat ‘kwaliteit van leven’ een integraal onderdeel wordt van het Rotterdamse acquisitiebeleid. Kwaliteit van leven kijkt onder andere naar een gezonde, groene en veilige leefomgeving alsmede toegankelijke maatschappelijke voorzieningen. Bedrijven laten zich bij hun keuze voor vestiging namelijk leiden door overwegingen ten aanzien van een prettig leefklimaat voor hun werknemers.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders gaat inventariseren hoeveel het kost om alle Rotterdamse leraren korting op openbaar vervoer van de RET te geven. De RET is verreweg de belangrijkste vervoerder in onze stad. De motie komt voort uit onderzoek van Rotterdamse schoolbesturen waaruit blijkt dat reiskosten het lerarentekort in de hand werkt. Wij willen de leraren op deze manier voor de stad behouden.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat eventuele vuurwerkshows van de gemeente Rotterdam tijdens de jaarwisseling niet in parken worden georganiseerd, teneinde de stadsnatuur en de dieren te beschermen tegen de nadelige effecten van vuurwerk.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat een belangrijke vergaderzaal in het Rotterdamse stadhuis wordt vernoemd naar Suze Groeneweg (1875-1940), het eerste vrouwelijke lid van de gemeenteraad van Rotterdam en de allereerste ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland, met vervulling van dit mooie ambt in Rotterdam. Suze Groeneweg heeft zich tijdens haar politieke leven ingezet voor de rechten van vrouwen, binnen en buiten de raadzaal.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat Rotterdam een canon krijgt. De 'Canon van Rotterdam' zal de rijke diversiteitsgeschiedenis vertellen aan de hand van het verhaal van de stad, waarbij wij nadrukkelijk als verzoek hebben gedaan de vele migrantengroepen in Rotterdam een stem te geven in de totstandkoming van de canon.