Aanvraag Twee­mi­nu­ten­debat: Een echte stevige start voor het ongeboren kind


Behandeld in de raads­ver­­ga­­dering van 31 januari 2019

22 januari 2019

Geachte voorzitter,

Met het actieprogramma Stevige Start heeft het college zich voorgenomen alle kinderen in Rotterdam een mooi en gezond leven te gunnen. Dat begint bij de gezondheid van het ongeboren kind. Het college neemt stelling tegen de schadelijke effecten van onder meer roken, drugs, alcohol en stress tijdens de zwangerschap. Maar dat is niet genoeg, naar de overtuiging van de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam. Wat wij missen is het tegengaan van de schadelijke effecten van fijnstof.

In die overtuiging staan wij niet alleen. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum hebben in een recente studie1 op basis van Rotterdamse data aangetoond dat fijnstof de hersenen van het ongeboren kind schaadt. Dit leidt mogelijk tot onvermogen bij het kind om op latere leeftijd impulsief gedrag te remmen. Gezondheidsproblemen van psychische aard worden daardoor in de hand gewerkt.

Wij merken op dat fijnstof voornamelijk is geconcentreerd langs de doorgaande wegen. Uitstoot van fijnstof gebeurt hier, in Rotterdam, en is het gevolg van verkeer. Langs de doorgaande wegen is de hersenschade bij het ongeboren kind dus ook het grootst. Tevens merken wij op dat negatieve effecten van fijnstof bij het ongeboren kind ook gebeuren binnen de norm voor fijnstofuitstoot die het college hanteert. De huidige norm biedt geen soelaas om hersenschade bij het ongeboren kind te voorkomen.

Met een tweeminutendebat willen wij deze problematiek aanpakken door de Raad enige voorstellen voor te leggen waarover zij zich kan uitspreken. Dit volgt op onze debataanvraag over de schadelijke effecten van fijnstof op het ongeboren kind van april vorig jaar en bespreking van dit onderwerp in de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) van 16 januari jongstleden. Om die reden verzoeken wij u deze aanvraag voor een tweeminutendebat te agenderen in de raadsvergadering van 31 januari aanstaande.

1 https://www.pw.nl/achtergrond/...

--

Klik hier voor de uitzending van de raadsvergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Voor

Tegen