Opkomen voor dieren­rechten


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam zet zich in voor de planeet en al haar inwoners, om te beginnen in onze stad. Opkomen voor dierenrechten is daarbij van cruciaal belang. In Rotterdam wonen dieren bij mensen thuis, in het wild, in dierentuinen, kinderboerderijen, hertenkampen en volières, en in de veehouderij. Al deze dieren hebben intrinsieke rechten en moeten gevrijwaard zijn en blijven van: dorst, honger en onjuiste voeding; fysiek en fysiologisch ongerief; pijn, verwonding en ziektes; angst en chronische stress; en beperking van hun natuurlijk gedrag. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen, moet hard worden ingegrepen.

Met regelmaat boeken wij succes in het opkomen voor dierenrechten. Een overzicht van deze successen vind je hier.

 • Diergaarde Blijdorp

  Wij vinden dat Diergaarde Blijdorp in haar huidige vorm niet meer van deze tijd is. Wij willen haar omvormen tot een tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden.

  We juichen het van harte toe dat mensen meer te weten willen komen over (wilde) dieren. Daarnaast zijn we er voorstander van om kinderen van jongs af aan kennis te laten maken met de schoonheid en de waarde van de natuur en de dieren die daarin leven. Maar met literatuur, documentaires en prachtige 3D-films krijgt een kind een beter beeld van hoe de dieren in het wild leven in plaats van in gevangenschap.

  Dit alles betekent niet dat er geen bezoekers meer welkom zijn maar juist dat de functie van Diergaarde Blijdorp verandert en dat dierenwelzijn voorop staat.

  Klik hier voor het landelijke standpunt van de Partij voor de Dieren over dierentuinen.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws