Bijdrage: Ziens­wijze Begroting Gemeen­schap­pe­lijke Regeling Grondbank Zuidplas


Uitge­sproken in de verga­­dering van de commissie BWB op 14 juni 2023

14 juni 2023

Voorzitter,

Voorheen was dit altijd een hamerstuk. Nu niet meer. Bouwen in het laagste gebied van Nederland, de Zuidplaspolder, noopt tot heroverweging. Minister Harbers is in november vorig jaar duidelijk geweest: bodem en water moeten sturend zijn in ruimtelijk ordening.

Dat is het hier niet, integendeel. Bouwen op het laagste punt van Nederland kan tot problemen leiden, hoe klimaatadaptief je het Vijfde Dorp ook inricht. Zoals we al aangaven bij de discussie over het Rotterdams Weerwoord: klimaatadaptatie begint bij ruimtelijke ordening.

Daarnaast hebben we dergelijk diepe polders nodig voor de toekomst. Ze slaan water op in tijden van te veel, en dienen als reservoir in tijden van te weinig. Door instroom en uitstroom van water kan hier mooie natuur ontstaan, voor nu en voor de toekomst. De biodiversiteitscrisis moet te lijf worden gegaan.

We dienen een amendement in waarin we de zienswijze van het college zullen herschrijven.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Bestemmingsplan en grondexploitatie Transformatie Voetbalvelden Overschiese Kleiweg

Lees verder

Bijdrage: Koersnota geluid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer