Bijdrage: Bestem­mingsplan en grond­ex­ploi­tatie Trans­for­matie Voet­bal­velden Over­schiese Kleiweg


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 14 juni 2023

14 juni 2023

Voorzitter,

We zijn geen voorstander van dit bouwplan. Onverhard terrein wordt omgezet in verhard terrein, wat problematisch is voor waterberging en de aanwezige flora en fauna in het gebied. De Overschiese Kleiweg laat zich nu kenmerken als mooi landschappelijk lint dat plaats biedt aan natuurwaarden. Het is, kortom, geen goede locatie voor verdichting van de stad.

Er is verder onduidelijkheid over de watertoestand in het gebied. Er lijkt sprake te zijn van een meningsverschil over de compensatie-eis voor het gebied. Wie pakt de kosten op voor het realiseren van nieuw oppervlaktewater? Waar komt dat oppervlaktewater? Is dit in de GREX opgenomen? Niet duidelijk en dus een stelpost. Overigens net als: “De civieltechnische kunstwerken in de waterafvoer richting het oosten zijn in zeer slechte staat en onvoldoende voor de afvoer van een nieuw te realiseren woonwijk.”

Verder zijn we ontevreden over het woonprogramma, dat landt in het midden- en hoger segment. We willen meer sociale huur in de stad, zoals bekend.

Naast dit alles maakt de gemeente flinke kosten voor het bouwrijp maken van het ontwikkelgebied. Er moet 2,6 miljoen euro uit de gemeentekas voor dit plan. Dat draagt in hoge mate bij aan onze beeldvorming over de wenselijkheid van het plan.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Verhuurverordening invoering verhuurvergunning Carnisse

Lees verder

Bijdrage: Zienswijze Begroting Gemeenschappelijke Regeling Grondbank Zuidplas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer