Shutterstock 1058448956

Samen, eerlijk en open

De Partij voor de Dieren wil dat we in Rotterdam werken aan een groene en gezonde gemeente, waarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt met inwoners en organisaties bij de voorbereiding van gemeentelijke besluiten. Privacy is een groot goed en Rotterdam zet zich actief in voor de bescherming daarvan. De gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat om openheid, duidelijkheid en vertrouwen in inwoners.

Er is geen planeet B

Dieren tellen mee

Kies voor groen

Hoogste tijd voor een andere economie

Wonen en bouwen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Rotterdam

Iedereen doet er toe

Slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open