Bijdrage: Kadernota Vastgoed


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 13 september 2023

13 september 2023

Voorzitter,

De kadernota omvat alle spelregels waar het bij het onderhoud, verduurzaming, verhuring of het eventueel afstoten van gemeentelijk vastgoed over zou moeten gaan. Een helder document, wat ons betreft.

De kadernota laat ook zien dat we voor betaalbaarheid van gemeentelijk vastgoed en behoud van vastgoed feitelijk niet hoeven aan te kloppen bij wethouder Simons. Zijn dienst is een nulorganisatie, saldoneutraal en daarmee een schakel tussen maatschappelijk middenveld en de beleidsdirecties van bijvoorbeeld cultuur, zorg, welzijn, onderwijs, sport en recreatie. De beleidsdirecties zijn het die niet in hun vinger in de lucht steken als wordt gevraagd of een specifiek object nog het behouden waard is, waardoor het vervolgens aan de markt wordt aangeboden. Voor behoud van gemeentelijk vastgoed voor de Rotterdamse gemeenschap moeten we dus bij de vakwethouders zijn. Zie ook basisregel 6.

Of bij het college als geheel moeten we zijn. Want het college maakt een splitsing tussen kernportefeuille en niet-kernportefeuille, stelt verkooplijsten vast en beslist al dan niet of subsidies van organisaties worden opgehoogd met accrès.

Bij beraadslaging in de gemeenteraad komen wij in ieder geval met enkele verzoeken. Zo willen wij dat het college stopt met verkoop van gemeentelijk vastgoed, zodat maatschappelijke initiatieven behouden blijven voor de stad. Die initiatieven kunnen vaak geen commerciële tarieven betalen. Er valt altijd een beleidsdoel te bedenken.

Voor afwijking van de spelregels willen wij dat toestemming van de gemeenteraad nodig is, anders dan nu wordt gesteld. Aan de Bibotoets en kredietwaardigheidstoets voegen wij tevens een ethische toets toe, voordat met aspirant-huurders of -kopers in zee wordt gegaan.

Van verduurzaming krijg je nooit spijt. Nooit geen spijt: no regret. We willen dat dit de standaardkeuze wordt van het college. Ook zien we graag dat natuurinclusieve maatregelen worden genomen.

Graag reacties of toezeggingen van de wethouder.

Tot zover.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Beleidskader ‘Rotterdam voor iedereen. Samen sterk tegen armoede’

Lees verder

Bijdrage: Ontwerp-partiële herziening omgevingsvisie Rotterdam-Oostflank

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer