Motie: Geen nieuwe 24-uurs­ver­gun­ningen voor fast­food­zaken


30 januari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 januari 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van 'Gezond010: het akkoord', als Nota Publieke gezondheid 2020-2024,

constaterende dat

  • 'Gezond010: het akkoord' beoogt het aanbod van ongezond voedsel in Rotterdam in balans te brengen met een gezondere levensstijl van Rotterdammers;
  • Er tussen 2004 en 2018 in totaal 158 fastfoodzaken bij zijn gekomen en dat een gedeelte van de Rotterdamse fastfoodzaken beschikt over een 24-uursvergunning;

voorts constaterende dat

  • De Horecanota 2017-2021 het mogelijk maakt voor horeca-inrichtingen om met de zogenoemde activiteit 6 door te ontwikkelen naar vrije openings- en sluitingstijden;
  • De Horecagebiedsplannen gebruik van activiteit 6 mogelijk maken voor nieuwe en bestaande zaken en dat deze worden vastgesteld door het college;

overwegende dat

  • Vrije openings- en sluitingstijden van fastfoodzaken het aanbod van ongezond voedsel faciliteren, hetgeen haaks staat op de doelstellingen van 'Gezond010: het akkoord';

verzoekt het college

  • Geen 24-uursvergunningen meer te verschaffen aan nieuwe of bestaande fastfoodzaken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen