Verbeter de wereld


Begin in Rotterdam!

Onze idealen

Er is geen planeet B

Dieren tellen mee

Kies voor groen

Hoogste tijd voor een andere economie

Wonen en bouwen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Rotterdam

Iedereen doet er toe

Slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open

Onze mensen

Ruud van der Velden

Fractievoorzitter

Welkom op de website van de Partij voor de Dieren in Rotterdam! Ik ben Ruud van der Velden, voorzitter van onze gemeenteraadsfractie. Samen met mijn collega Sabrina van de Peppel gaan we jouw en onze idealen realiseren in de gemeenteraad van Rotterdam. Met ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam' zijn we het donkergroene anker in het politieke hart van de stad. Wij zullen ...

Lees verder

Actueel

Meer­vleer­muizen en de ener­gie­tran­sitie

Vandaag heeft Partij voor de Dieren in Rotterdam aan het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de meervleermuis en de energietransitie. Het blijkt dat sommige maatregelen voor de verduurzaming van gebouwen van negatieve invloed zijn op deze vleermuissoort, zoals isolatie van spouwmuur of dak waar de meervleermuis zich graag vestigt voor rust, winterslaap of het maken van een nest. Het ...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid