E-Publicatie Verkiezingsprogramma

Ons programma lezen op je tablet of smartphone, en daarij het programma makkelijk kunnen doorzoeken en aantekeningen maken? Download dan hieronder de E-Publicatie! Bekijk onze YouTube handleiding om er optimaal gebruik van te kunnen maken.

Download E-Publicatie
Plan B voor Rotterdam

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Rotterdam die de belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. De kwaliteit van leven komt te vaak op de tweede plaats. Wij blijven ons onvermoeibaar inzetten voor een Rotterdam dat leefbaar blijft voor alle inwoners.

Een leefbaar Rotterdam vraagt om drastisch andere keuzes. Dicht bij huis. Vergroen onze straten, werk aan schone lucht en schoon water, doe iets tegen de wereldwijde klimaatontwrichting die ook Rotterdam direct raakt. Het gebruik van dieren voor vermaak, voedsel en kleding moet worden teruggedrongen. Rotterdam wordt een toonbeeld van duurzame keuzes. Als jij dat wilt. Ons leven zal betekenisvoller, meer ontspannen en solidair worden, met meer zekerheden, mededogen en duurzaamheid.

Speerpunten Kandidaten
AGENDA

Om deze content te zien moet je cookies geaccepteerd hebben.

Accepteer cookies