Hoe zit het met het welzijn van zorg­dieren?


22 mei 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het welzijn van dieren die worden gebruikt in de zorg. Er zijn veel verschillende zorgdieren: blindengeleidehonden en hulphonden, boerderijdieren en bijvoorbeeld paarden. Wat deze dieren gemeen hebben, is dat ze patiënten helpen met hun zorgvraag, bijvoorbeeld als ze kampen met een visuele, lichamelijke of geestelijke beperking. Maar over het effect van het gebruik van deze dieren op hun welzijn is weinig bekend. Dat constateert ook de Raad voor Dieraangelegenheden, die om die reden de regering adviseert om regels op te stellen voor het borgen van dierenwelzijn in hulpverlening waarvoor dieren worden gebruikt.

Deze zogenoemde 'dierondersteunende interventies' vinden ook plaats in Rotterdam. In principe staan wij positief tegenover het gebruik van dieren in hulpverlening. mits het dierenwelzijn kan worden gegarandeerd. Omdat er nog zo weinig bekend is over de dierondersteunende interventies, vragen wij het college van burgemeester en wethouders om ons inzicht te verschaffen in de Rotterdamse praktijk. Ook willen wij weten of er met zorgaanbieders afspraken zijn gemaakt over het gebruik van dieren en/of het borgen van dierenwelzijn.

Binnenkort begint een nieuwe aanbesteding voor zorg in de gemeente Rotterdam. Ons lijkt het een uitgelezen mogelijkheid om contractueel vast te leggen hoe er wordt omgegaan met dieren in hulpverlening en hoe het welzijn van dieren wordt gegarandeerd. Zo voorkom je onwenselijke situaties die je anders straks, als de contracten eenmaal lopen, niet meer kan veranderen. Verder wil de gemeente zich inzetten voor een groene dagbesteding voor Rotterdammers die te kampen hebben met dementie. Ook hier zien wij graag dat er goede en heldere afspraken worden gemaakt over het gebruik van dieren. Zodat mensen en dieren zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden.

Gerelateerd nieuws

Stop met het gebruik van lokaas voor het doden van dieren

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Wat zijn de baten en lasten van festivals in de buitenruimte?

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder