Negen­klapper voor dier, milieu, natuur en klimaat!


Mega­succes in de Rotter­damse gemeen­teraad

9 juli 2021

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft gisteren een megasucces behaald in de gemeenteraad. Liefst negen voorstellen van ons zijn aangenomen!

1. De gemeente Rotterdam kondigt de noodtoestand voor het klimaat af. Het is één voor twaalf voor het klimaat en klimaatverandering wacht niet. Het trekt zich niks aan van ons gepolder en 'constructief overleg' aan de klimaattafel. Tijd voor actie! Het afkondigen van een noodtoestand laat zien dat het ons als stad menens is. Rotterdam zal ook wel moeten, want als laagliggende deltastad krijgen we als eerste te maken met de desastreuze gevolgen van klimaatverandering.

2. In navolging van het landelijke verbod op de stroomhalsband bij honden, per 1 juli jongstleden, hebben wij ervoor gezorgd dat het gemeentelijke meldpunt voor gevaarlijke honden wordt uitgebreid voor meldingen over waarnemingen van honden die zo'n halsband dragen. Dit stelt buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Rotterdam in staat sneller en beter te handhaven op overtreding van het verbod.

3. Vogel- en Egel Zorgcentrum De Houtsnip krijgt van ons, via de gemeentebegroting, ruim twintigduizend euro voor het realiseren van een mooie nieuwe en vooral groene accommodatie om haar goede werk voor dieren in nood voort te zetten. Een lang gekoesterde wens van het zorgcentrum gaat hiermee in vervulling, of er wordt althans een flinke duit in het zakje gedaan.

4. Eindelijk zit er beweging in de totstandkoming van een voederverbod dat voor de hele stad gaat gelden. Het bijvoederen van dieren in het wild door mensen is ongetwijfeld goed bedoeld, maar het leidt tot vervelende gevolgen voor mens én dier. Menselijk eten is vaak ongezond voor dieren, zoals wit brood. Daarnaast trekt het dieren aan die voor eventuele overlast kunnen veroorzaken (en hun aanwezigheid in een stedelijke omgeving is ook niet in hun eigen belang). De gemeente gaat naar aanleiding van onze inzet de juridische haalbaarheid van zo'n voederverbod onderzoeken.

5. Er komt een betere afstemming tussen groenonderhoud en de rechten van broedende vogels. Die mag je namelijk niet opzettelijk verstoren tijdens de broedtijd. Helaas gaat het nog te vaak fout, vooral in de keten tussen gemeente enerzijds en hoofd- en onderaannemer in het groenonderhoud anderzijds. Een aanscherping van de huidige gedragscode natuurbescherming - voor zover die überhaupt wordt gebruikt - is dus op zijn plaats, zodat de belangen van broedende vogels beter zijn geborgd.

6. De gemeenteraad krijg inzage in de juridische grondslagen, criteria en afwegingen die door de gemeente worden gemaakt om te komen tot aanwijzing van gebieden in de stad waar de opkoopbescherming gaat gelden. Die opkoopbescherming is ervoor bedoeld om beleggers te weren van de woningmarkt, zodat onze woningvoorraad weer bestemd is voor particuliere kopers en vooral voor starters op de woningmarkt. Met inzage is de gemeenteraad beter in staat om zelf een oordeel te vellen over waar de opkoopbescherming moet gaan gelden, bijvoorbeeld in geval van woningschaarste of woonoverlast.

7. De Van Aerssenlaan in Blijdorp wordt een dertigkilometerweg. Helaas bleek deze weg vaak te worden gebruikt door sluipverkeer, als gevolg van het verkeersexperiment op de Statenweg. Wij zijn voorstander van experimenten die de stad meer autoluw maken, maar bieden ook een oplossing voor het tegengaan van overlast door sluipverkeer en aangrenzende verkeersonveiligheid.

8. De stadscamping aan de Kanaalweg verkeert in voortdurende onzekerheid over haar toekomst. Wij zijn gecharmeerd van het groene karakter van de stadscamping en haar bijdrage aan 'langzaam toerisme', om zo bezoekers van onze stad een aangename en ontspannen tijd te gunnen. Met ons voorstel roepen wij het college op zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan de exploitant van de stadscamping, uiterlijk 2022.

9. Tot slot hebben wij ervoor gezorgd dat hergebruikinitiatieven zoals 'Local Exchange Trading Systems' (bijvoorbeeld ruilwinkels) en repaircafés beter op de kaart worden gezet, en dat de gemeente zich gaat inspannen te werken aan zichtbaarheid van deze voorzieningen in bijvoorbeeld zoiets als een 'Upcycle Mall'. De circulaire stad begint namelijk bij hergebruik, waar het bestaande goederen betreft.

Met deze enorme successen in de achterzak gaan wij met goede moed het reces in. Maar weet: reces is geen vakantie! Ook tijdens de zomerstop zullen wij opkomen voor de dieren, het milieu, natuur en klimaat!

Gerelateerd nieuws

Landaanwinning Feyenoord City omgeven door vaagheden

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Zin in de gemeenteraadsverkiezingen!

PERSBERICHT Partij voor de Dieren in Rotterdam is er klaar voor! De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in ...

Lees verder