Bijdrage: Plan van aanpak dakloosheid (focus op: huis­vesting)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZWCS op 23 augustus 2023

23 augustus 2023

Voorzitter,

Uitgangspunt 9 van het Woonakkoord luidt: “Het begint met een dak boven je hoofd. De gemeente spant zich met het woonbeleid in om dak- en thuisloosheid te voorkomen en op te lossen, als eerste stap om erger te voorkomen.”

Zit geen woord Spaans tussen. Wethouder bouwen heeft hierop gezegd dat het simpelweg een kwestie van genoeg aanbod is om het uitgangspunt in de praktijk te brengen; geen onwil dus. Dat is een goed teken. Maar behalve voorraadontwikkeling kunnen we nog meer doen voor de doelgroep.

Laten we ons toespitsen op jongere daklozen. Vaak hebben die een jeugdzorgverleden. Het ontbreken van een sociaal vangnet is een van de redenen waarom dat gebeurt. Housing First is het bekende initiatief om personen zonder dak of thuis dak en thuis te geven. Maar je wilt dakloosheid ook kunnen voorkomen, om te beginnen bij onze jongeren.

Met woningcorporaties is afgesproken dat drie kwart van het goedkoopste aanbod – dus tot aan de kwaliteitskortinsgrens – naar jongeren gaat. Goed beleid, nog los van beschikbaarheid. Maar niet per se op maat gemaakt voor jongeren met een jeugdzorgverleden.

Daarom zijn we gecharmeerd van initiatieven zoals Kamers met Aandacht en het concept van Onder de Pannen. Over Kamers met Aandacht hebben we er voor de commissievergadering van 8 februari jongstleden vragen over gesteld. Deze kamers moet je zien als zachte landing voor een jongere die uitstroomt uit jeugdzorg, de kamers worden namelijk verhuurd in woningen waar de verhuurder ook in woont. De wethouder kent het initiatief nu ook en heeft toegezegd het te overwegen. Dat is goed nieuws. Maar waar laat de wethouder het van afhangen, welke afwegingen hanteert hij? Een concrete vraag aan de wethouder.

We maken uit de antwoorden op onze vragen van februari dit jaar op dat er een verkenning loopt naar het concept ‘Onder de Pannen’, naar aanleiding van een motie van alweer bijna twee-en-een-half jaar geleden. Al heel lang trouwens. Is de verkenning inmiddels afgerond? Uit de korte inventarisatie van het concept blijkt uit de woorden van de wethouder wonen van april 2022 blijkt het college het een mooie aanvulling te vinden om aan de woonvraag van de doelgroep te voldoen. Er is later door wethouder Zeegers beloofd uiterlijk in het tweede kwartaal van dit jaar met de resultaten van de verkenning te komen. Inmiddels gepasseerd. Dus hierbij de vraag aan wethouder Zeegers of er een pilot gaat worden gestart.

We willen van de wethouder of wethouders weten hoe de pilot Op Jezelf gaat. Ook willen we weten hoe de ervaringen zijn met het beschikking stellen van het pand Boekholt, bedoeld voor jongeren die uit de jeugdzorg stromen.

Tot zover.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Bestemmingsplan Langeweg Hoek van Holland

Lees verder

Bijdrage: Beleidskader ‘Rotterdam voor iedereen. Samen sterk tegen armoede’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer