Wie we zijn


De Partij voor de Dieren heeft één zetel in de gemeenteraad van Rotterdam. Informatie over onze gemeenteraadsfractie op de website van de gemeente Rotterdam vind je hier.

Onze gemeenteraadsfractie bestaat uit vier personen: één raadslid en drie burgerleden. Een raadslid is lid van de gemeenteraad en neemt deel aan besluitvormende vergaderingen. Met één zetel in de gemeenteraad van Rotterdam is ons raadslid tevens fractievoorzitter. Burgerleden zijn lid van een raadscommissie. Meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de fractieleden vind je op de pagina over wat wij doen. Hieronder vind je informatie over de fractieleden.

Raadslid en tevens fractievoorzitter: Ruud van der Velden

    Ruud is als raadslid automatisch lid van alle raadscommissies. In de raadsvergaderingen voert hij het woord op alle onderwerpen. Hij is als raadslid automatisch lid van alle raadscommissies. In de raadscommissies Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding; Veiligheid en Bestuur; en Majeure Projecten, Organisatie en Financiën voert Ruud het woord op alle onderwerpen. In de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte voert hij het woord op het onderwerp dierenwelzijn. In de raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport voert hij het woord op het onderwerp cultuur.

    Burgerlid: Jaap Rozema

    Jaap is lid van de raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport en de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.