Jaap Rozema


Jaap Rozema (1983) is sinds 2014 als beleidsmedewerker verbonden aan de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam. Momenteel is Jaap tevens burgerlid in de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport. De belangrijkste opgaven voor Jaap in de komende jaren zijn het terugdraaien van bezuinigen op het zorgbudget, kleinschalige en buurtgerichte zorg voor alle Rotterdammers, gelijke kansen in het onderwijs waarin het bedrijfsleven geen plek kent, een breed publieksbereik voor kunst en cultuur in alle lagen van de bevolking en ook laagdrempelige en betaalbare sportvoorzieningen voor iedereen.