Motie: Geen straf voor Rotter­damse klimaat­s­takers


31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 31 januari 2019, ter bespreking van een motie vreemd aan de orde van de dag,

constaterende dat

  • De actiegroep Youth for Climate op donderdag 7 februari aanstaande voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs een grote schoolstaking tegen klimaatverandering organiseert in Den Haag;

mede constaterende dat

  • Leerplichtambtenaren een proces-verbaal kunnen opstellen als er sprake is van spijbelen (ongeoorloofd schoolverzuim) van leerlingen na een melding van de scholen;

overwegende dat

  • Leerlingen met de schoolstaking voor het klimaat hun terechte zorgen uiten over hun toekomst en die van de planeet;

verzoekt het college

  • De leerplichtambtenaren van de gemeente te instrueren geen proces-verbaal op te maken voor spijbelen door Rotterdamse klimaatstakers op 7 februari;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen