Bescherm kwetsbare dier­soorten in Rotterdam!


28 september 2020

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de achteruitgang van sommige diersoorten in de stad. Aanleiding van onze vragen vormen de zorgen bij zowel inwoners als natuurorganisaties over de wilde eend, die de afgelopen dertig jaar met minstens evenzoveel procent in populatie is afgenomen. Maar in een reactie op een melding van een Rotterdams burger over de achteruitgang van de wilde eend, liet de gemeente Rotterdam weten dat hier sprake is van 'natuurlijke selectie'. Daar was volgens de gemeente dan ook gelijk alles mee gezegd.

Wij zijn het niet eens met het argument dat achteruitgang van (kwetsbare) diersoorten in Rotterdam het gevolg is van natuurlijke selectie, in ieder geval niet altijd. Hiermee kiest de overheid voor de weg van de minste weerstand en lijkt zij zich er met een jantje-van-leiden vanaf te maken, waar het bescherming van deze stadsbewoners betreft. Als we bijvoorbeeld de wilde eend als voorbeeld nemen, kan de gemeente heel wat betekenen in het verbeteren van het leefgebied. Zo kan zij beschutting aanbrengen middels begroeiing van de oevers, sommige oevers aanmerken als rustgebieden en afsluiten voor mensen, of oeverwanden weghalen en ondiepe inhammen realiseren waar de vrouwtjes wilde eend hun jongen kunnen grootbrengen. Momenteel vallen veel van die jongen ten prooi aan roofdieren, omdat ze zich nergens kunnen verschuilen. Tot overmaat van ramp is de gemeente Rotterdam niet kwistig met het plaatsen van eendentrapjes. Een motie daartoe van onze hand werd in 2019 helaas verworpen. Al deze interventies kunnen helpen om de nadelige effecten van een door de mens ingerichte (en op de mens afgestemde!) leefomgeving te compenseren.

Een ander deel van onze schriftelijke vragen gaat over zeldzame of bedreigde diersoorten die voornamelijk in stedelijk gebied voorkomen, zoals de ringslang, egel, wezel of laatvlieger. Wij willen van het college van burgemeester en wethouders weten of zij zich rekenschap geeft van de belangrijke rol van de stad als leefgebied van deze diersoorten en welk beleid zij heeft om deze soorten voor Rotterdam te behouden. Want steden en dieren gaan prima samen, zolang je er maar je best voor doet!

Gerelateerd nieuws

Maak van de nieuwe norm voor reclamedrukwerk geen papieren werkelijkheid!

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld over geadresseerd reclam...

Lees verder

Beheer kwetsbare stadsnatuur gaat soms mis

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder