Olie­be­drijf Shell blijft stoken... in het Rotter­damse onderwijs


11 september 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het evenement Generation Discover dat begin oktober in zalencentrum Ahoy Rotterdam wordt georganiseerd. Oliebedrijf Shell is de organisator van het evenement, dat zich primair richt op leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs. Het is al de tweede keer dat Generation Discover in Rotterdam wordt georganiseerd. Die twijfelachtige eer viel ons ook al in 2017 te beurt.

Shell doet naar onze mening veel te weinig om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Ze maakt geen werk van een daadkrachtig klimaatbeleid. Onze Tweede Kamerfractie heeft om die reden eerder deze maand al haar zorgen geuit bij het kabinet over de discutabele rol van Shell in de energietransitie met legio voorbeelden over de ware intenties van het bedrijf. Het is greenwashing, niets anders. Des te meer reden om te twijfelen aan de belangen van Shell zich te begeven in het onderwijsveld, zoals met Generation Discover wordt gedaan. Wij zijn bang dat het bedrijf goodwill wil kweken voor haar fossiele activiteiten en jonge mensen bewust wil beïnvloeden in hun standpuntbepaling over de noodzaak van fossiele brandstoffen in de wereld van morgen. Het is al kwalijk genoeg dat Shell haar verantwoordelijkheid niet neemt in het afbouwen van de fossiele industrie. De onderwijslobby van dit fossiele bedrijf komen daar dan nog eens bij.

Aan het college van burgemeester en wethouders vragen wij of Shell een subsidie ontvangt van de gemeente Rotterdam voor de organisatie van Generation Discover. Omdat de toenmalige Rotterdamse onderwijswethouder twee jaar geleden het evenement opende, willen wij van de huidige onderwijswethouder weten of hij dat nu weer gaat doen. Zo ja, dan is dat voor de stad Rotterdam en voor toekomstige generaties een hele slechte zaak. Want Shell houdt het slechts bij woorden om het klimaat te redden. Geen daden. Tot slot willen wij ook weten of Generation Discover bijdraagt aan de onderwijsdoelen van het college van burgemeester en wethouders. Wij willen beslist niet dat een fossiel bedrijf zich mengt in publiek beleid.

Shell blijft stoken. In haar raffinaderij in de haven en dus ook in het Rotterdamse onderwijs. Hoog tijd om dit te stoppen!

Foto: Zalencentrum Ahoy Rotterdam, de locatie van het evenement Generation Discover

Gerelateerd nieuws

Medicijnafval bij de apotheek

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Dierenopvangplekken sluiten in rap tempo

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder