Motie: Protocol voor (niet) maaien bij droogte


11 juni 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 juni 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2019,

constaterende dat

  • Uit het jaarverslag over 2019 blijkt dat er voor maatregelen ten behoeve van het groenonderhoud (Programma: Beheer van de stad; Taakveld: Openbaar groen en (openlucht) recreatie – beheer) een lastenverhoging van €3.48 miljoen euro is gerealiseerd;
  • Deze bijstelling onder andere komt door additionele maaiwerkzaamheden als gevolg van de droogte;
overwegende dat
  • Maaien tijdens droge perioden niet goed is voor het groenonderhoud, omdat lage begroeiing sneller uitdroogt dan hoge begroeiing;
  • Het uitstellen van maaiwerkzaamheden tijdens perioden van droogte een kostenbesparing met zich kan meebrengen, indien dit op een goede manier is omschreven in het groenbestek;
voorts overwegende dat
  • Jaarlijkse droogte structurele vormen begint aan te nemen, aangezien we op dit moment te maken hebben met een neerslagtekort voor het derde jaar op rij;

verzoekt het college

  • Een protocol op te stellen voor (niet) maaien bij droogte die aansluit op de gedragscode flora en fauna van de gemeente;
  • Het bestek bij de volgende inkoop van groenonderhoud zo in te richten dat maaiwerkzaamheden flexibel kunnen worden afgeschaald tijdens perioden van droogte;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Geef klimaatschade een plek in de financiële verantwoording

Lees verder

Motie: Verantwoording publieke waarde van deelname aan fondsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer