Nieuws


 • juni

 • Bescherm broedende vogels in de Oran­je­bui­ten­polder in Hoek van Holland

  De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over mogelijke overtreding van de Wet natuurbescherming in de Oranjebuitenpolder in Hoek van Holland. Deze wet zorgt voor bescherming van broedende vogels tijdens het broedseizoen dat momenteel volop aan de gang is. De Oranjebuitenpolder is een buiten...

  Zorgen over Eneco

  De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam maakt zich zorgen over Eneco. In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders hebben wij deze zorgen geuit. Eneco is een energiebedrijf en is volledig in publieke handen. Dat betekent dat de aandeelhouders van het bedrijf gemeenten zijn. Als aandeelhouder dragen zij verantwoordelijkheid voor het bedrijf. Momen...

  Tiny forests in Rotterdam

  De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het initiatief van het Instituut voor milieueducatie (IVN) om zogenoemde tiny forests aan te leggen. Een tiny forest betekent letterlijk 'klein bos' en dat is het ook, namelijk zo groot als een tennisveld. Het idee achter het aanleggen van zulke m...

Archief