Economie, infra­structuur en grote projecten


Je geld of je leven?

 • Eneco

  Wij vinden dat Eneco in publieke handen moet blijven. Daarmee zijn wij fel gekant tegen de verkoop van het bedrijf door de aandeelhouders, waaronder de gemeente Rotterdam. Eneco is een energieleverancier en is van de grote spelers op de Nederlandse energiemarkt de duurzaamste, blijkt uit een recente verkenning. Het bedrijf is daarom hard nodig in de energietransitie. Wij zijn ervan overtuigd dat publiek aandeelhouderschap nodig is om de duurzame koers van Eneco te behouden.

  Meer informatie
 • Feyenoord City

  Wij zijn tegen de komst van een nieuw voetbalstadion op Zuid. In plaats van een nieuw stadion willen wij dat De Kuip, het huidige stadion van voetbalclub Feyenoord, wordt gerenoveerd.

  Het stuit ons tegen de borst dat er door het college van burgemeester en wethouders nooit een eerlijke afweging is gemaakt tussen enerzijds nieuwbouw en anderzijds renovatie van De Kuip inclusief gebiedsontwikkeling van het gebied Stadionpark: de stadiondriehoek, de sportcampus en het gebied ten westen van de woonwijk De Veranda. De gemeenteraad kan daarom geen afweging maken tussen twee alternatieven en daarmee is haar controlerende taak in het geding. Daarnaast zijn de milieueffecten van het nieuwe stadion, dat voor een derde in de Nieuwe Maas wordt gebouwd, vooralsnog onbekend. Wij willen en kunnen daarom niet met nieuwbouw instemmen.

  Meer informatie
 • Haven

  Rotterdam heeft de grootste haven van Europa. Die haven biedt mensen werk maar draagt ook in zeer grote mate bij aan de uitstoot van koolstofdioxide en daarmee aan de mondiale opwarming van de aarde. Zo wordt in de Rotterdamse haven een derde van alle brandstoffen voor de Europese markt geproduceerd. Momenteel bepaalt het Havenbedrijf Rotterdam welke bedrijven zich in het havengebied mogen vestigen. De gemeente Rotterdam is grootaandeelhouder van het Havenbedrijf Rotterdam maar mengt zich bewust niet in de bedrijfsvoering. Wij zij van mening dat de gemeente haar publieke aandeelhouderschap van het Havenbedrijf Rotterdam moet gebruiken om de Rotterdamse haven zo snel mogelijk fossielvrij te maken, uiterlijk in 2030. Dat betekent dat de fossiele industrie zoals kolencentrales, kolenoverslag en olieraffinaderijen geen plek meer krijgen in de haven. Alleen met een fossielvrije haven kan Rotterdam voldoen aan de noodzaak tot terugdringing van de uitstoot van koolstofdioxide.

  Meer informatie
 • Nachtvluchten

  Wij zijn tegen nachtvluchten van en naar luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) aan de Noordrand van Rotterdam. Nachtvluchten leiden tot ernstige overlast voor omwonenden, in de vorm van geluidhinder. Wat ons betreft is er tussen 23.00 en 07.00 geen enkel vliegverkeer toegestaan, met uitzondering van maatschappelijk helikopterverkeer in het geval van calamiteiten en vliegtuigen die een noodlanding moeten maken.

  Meer informatie
 • Restwarmte

  Wij staan kritisch tegenover restwarmte, dat bij industriële processen wordt afgevangen en via het warmtenet aan huishoudens of bedrijven wordt geleverd. Uiteraard is het een goed idee om verspilling tegen te gaan, maar helaas blijkt vaak dat restwarmte afkomstig is van vervuilende sectoren zoals de fossiele industrie of de afvalverwerking (op Rozenburg). Omdat wij een einde willen aan de fossiele industrie en een wereld willen waarin afval niet bestaat, zijn wij tegen het gebruik van restwarmte als daarmee vervuilende sectoren overeind worden gehouden.

  Meer informatie
 • Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

  Wij zijn tegen de uitbreidingsplannen van luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA), voorheen vliegveld Zestienhoven. Het vliegverkeer leidt nu al tot grote problemen voor de omwonenden in met name Schiebroek, Hillegersberg en Overschie en dat zal alleen maar erger worden als de luchthaven uitbreidt. Wat ons betreft moet de luchthaven aan de Noordrand van Rotterdam er alleen zijn voor zakelijk vliegverkeer. De luchthaven is niet bedoeld voor goedkope vakantievluchten. Wat ons betreft houdt dit in dat de luchthaven moet krimpen, aangezien een groot deel van de vliegbewegingen van en naar vakantiebestemmingen gaan.

  Behalve de overlast voor omwonenden is vliegverkeer ook ontzettend belastend voor klimaat en milieu. Door toedoen van de luchtvaartlobby is het vliegverkeer doelbewust buiten de internationale klimaatafspraken gelaten, hetgeen de deur wagenwijd openzet voor ongebreidelde groei van het aantal vluchten - ook in Rotterdam. Dit leidt tot meer CO2-uitstoot en daarmee tot opwarming van de aarde tot een onacceptabel niveau. Meer vliegbewegingen leiden ook tot een verslechterde luchtkwaliteit. Alle reden dus om de groei van luchthaven RTHA tegen te houden en aan te dringen op krimp.

  Tot slot pleiten wij voor een onderzoek (een maatschappelijke kosten-batenanalyse, ofwel MKBA) over de gevolgen van sluiting van de luchthaven voor mens en dier, milieu, klimaat, economie en werkgelegenheid.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Zin in de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen!

Kieslijst vastgesteld

PERSBERICHT Partij voor de Dieren in Rotterdam is er klaar voor! De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is klaar voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart van volgend jaar. Gisteren is op het landelijk congres van de Partij voor de Dieren de lijst voor de Rotterdamse kandidaat-raadsleden vastgesteld. Lijsttrekker en huidige fractievoorzitter Ruud van der...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws