2019


 • Met raadsvragen hebben wij ervoor gezorgd dat het meldpunt voor agressieve honden van de gemeente Rotterdam ook dient als meldpunt waar Rotterdammers en professionals (zoals dierenartsen) een melding kunnen doen over gecoupeerde oren en staarten bij honden.
 • Met raadsvragen hebben wij ervoor gezorgd dat de kosten voor het onderhoud van blindegeleidehonden en hulphonden worden ondergebracht in de bijzondere bijstand van de gemeente Rotterdam. Dit betekent dat Rotterdammers met een klein inkomen en een medische of psychosociale indicatie de kosten voor het onderhoud van blindegeleidehonden en hulphonden kunnen verhalen op de gemeente, indien zij gebruik maken van deze dieren.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een proef start om dierenambulances op de busbanen toe te staan, zodat zij sneller bij hulpbehoevende dieren kunnen komen. Na een half jaar wordt de proef geëvalueerd. Elektrisch aangedreven dierenambulances mogen op ons aandringen ook al op de busbaan. Die toezegging van het college op onze motie vind je hier.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen om de toegankelijkheid van de dierenambulance tijdens grote evenementen (zoals het Zomercarnaval, of de Wereldhavendagen) te verbeteren. Op dit moment wordt de dierenambulance soms nog geweigerd. In de nieuwe Nota dierenwelzijn van de gemeente Rotterdam is geregeld dat dierenambulances op dezelfde manier toegang krijgen als huisartsen, verloskundigen en andere hulpverleners.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het meldpunt voor agressieve honden van de gemeente Rotterdam wordt uitgebreid met de mogelijkheid voor Rotterdammers om melding te doen over honden die een prikband dragen. Een prikband is wettelijk verboden en veroorzaakt pijn bij de honden.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een 'huisdierensticker' in het leven roept, die Rotterdammers gratis kunnen opvragen om zo te kunnen aantonen of er zich dieren achter de voordeur van hun woning bevinden. Zo'n huisdierensticker geeft belangrijke informatie aan hulpdiensten over de aanwezigheid van dieren in het geval van calamiteiten.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam stopt met het aanbieden van een gratis hengelvergunning op de Rotterdampas.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam louter biologische bloembollen en bloemen gaat inkopen. Biologische teelt is cruciaal voor de staat van instandhouding van insecten, bijen en vlinders in de stad.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen dat de vuurwerkvrije zone tijdens de jaarwisseling 2019/2020 wordt uitgebreid met alle begraafplaatsen in Rotterdam (vijftien in totaal), alsmede de Crooswijkse zijde van de Rotte. De afdoening van de toezegging van het college op onze mondelinge vragen vind je hier.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen dat het college gaat onderzoeken hoe daklozen met honden toch terecht kunnen in de nachtopvang. Het verzoek wordt uitgebreid naar de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld die gevangen zitten in een cirkel van geweld omdat ze nergens terecht kunnen met hun huisdieren. De afdoening van de toezegging op onze mondelinge vragen vind je hier.
 • Met een amendement hebben wij ervoor gezorgd dat dieren een prominente plek krijgen in de bebouwde omgeving. De agenda van stadsontwikkeling wordt daarmee uitgebreid tot alle inwoners van Rotterdam.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam gaat onderzoeken hoe zij inwonende mantelzorgers kan ondersteunen als de huurder van een corporatiewoning komt te overlijden. Ons voorstel moet er uiteindelijke toe bijdragen schrijnende situaties van dreigende dakloosheid voor mantelzorgers te voorkomen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de schadelijke effecten van fijnstof op de gezondheid van het ongeboren kind een prominente plek krijgen in het beleid van de gemeente.
 • Met schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een proef start met verkeersborden die zijn gemaakt van bamboe. Deze verkeersborden zijn klimaatneutraal.
 • Met schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een proef start met wasbare luiers. Dat scheelt een berg aan restafval en is voor jonge gezinnen op den duur ook goed voor de portemonnee.
 • Met schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam bij het Rijk gaat lobbyen om overlast door houtrook (door vuurkorven of houtkachels) aan te kunnen pakken, bijvoorbeeld met de algemeen plaatselijke verordening (APV).
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders werk gaat maken energiebesparing. Voor een succesvol klimaatbeleid is het namelijk belangrijk dat we minder energie gaan verbruiken, ook omdat de levering van duurzame energie achterloopt op de landelijke doelstelling.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders samen met het Havenbedrijf Rotterdam gaat onderzoeken of de tarieven voor gebruik van de Rotterdamse haven kunnen worden gedifferentieerd op basis van de lading die schepen vervoeren. Zo willen we het vervoer van vervuilende lading zoals olie ontmoedigen door het duurder te maken dan andere ladingen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders gaat onderzoeken of bij de veiling van vier brandstofverkooppunten in Rotterdam ook oplaadpunten voor elektrische voertuigen kunnen worden gerealiseerd. Het is belangrijk voor de elektrificering van verkeer dat er genoeg laadpalen in de stad zijn, want anders ontbreekt de prikkel om van ontbrandingsmotor over te schakelen op elektriciteit.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat ballonnen (gevuld met heliumgas) niet meer mogen worden opgelaten tijdens evenementen. Deze ballonnen dalen namelijk ook weer neer, vaak in de vrije natuur. Daar brengen ze schade toe aan dieren, bomen en planten.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeenteraad Greta Thunberg heeft uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Rotterdam, tijdens de prijsuitreiking van de Kindervredesprijs in Den Haag op 20 november 2019. Greta Thunberg heeft zich namelijk in korte tijd ontpopt als het symbool van de strijd tegen klimaatverandering. Helaas is Greta Thunberg niet in de gelegenheid geweest deze twee steden aan te doen, omdat ze elders in de wereld aan het actievoeren was.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat afgedankte deelfietsen worden geschonken aan organisaties die zich inzetten voor de belangen van Rotterdammers met een smalle beurs.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeenteraad in deze raadsperiode (2018-2022) eenmalig haar vergadering belegt op een MBO-instelling in de stad, met als doel interesse in de lokale democratie te vergroten bij jongeren in de stad. De motie verzoekt tevens studenten te motiveren zogenoemde randprogrammering op te zetten tijdens de raadsvergadering, zoals debattrainingen of het verzorgen van rondleidingen op de instelling.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de wethouder verantwoordelijk voor kunst en cultuur een visie gaat opstellen over cultuur 'op Zuid', dus Rotterdam-Zuid. De motie is ingediend in het kader van de pijler Cultuur die is toegevoegd aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.