Ener­gie­tran­sitie


De energietransitie is onontbeerlijk om de uitstoot van koolstofdioxide aan banden te leggen en daarmee te voldoen aan de afspraak om de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden Celsius. Aan die afspraak heeft Nederland zich gecommitteerd. Wij willen een echte energietransitie bewerkstelligen die radicaal breekt met de huidige praktijk. Zo willen wij dat Rotterdam uiterlijk in 2030 klimaatneutraal is door de fossiele industrie in het havengebied aan banden te leggen. Verder willen wij geen restwarmte afnemen van olieraffinaderijen of steenkolencentrales voor onze warmtevoorziening en zijn wij tegen het opslaan van koolstofdioxide in de bodem van de Noordzee. Wij vrezen dat wij daarmee afhankelijk blijven van praktijken die de opwarming van de aarde hebben veroorzaakt.

Het standpunt Energietransitie is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

De ener­gie­tran­sitie gebeurt in de haven

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de rol van het Havenbedrijf Rotterdam in de energietransitie die de stad wil inzetten. Aanleiding voor onze schriftelijke vragen is de doorlopende ontkenning van zowel het Havenbedrijf Rotterdam als de wethouder verantwoordelijk voor de haven dat ...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws