Ener­gie­tran­si­tie­fonds


  • De gemeente zet het huidige energietransitiefonds voort. Inwoners, VvE’s en bedrijven kunnen eenvoudig klimaatmaatregelen treffen, die betaald worden uit het fonds. De kosten worden dus voorgefinancierd en indien nodig gesubsidieerd. Het fonds wordt revolverend: terugbetaalde leningen (bijvoorbeeld uit lagere energielasten) worden opnieuw geïnvesteerd.

Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

Het standpunt Energietransitiefonds is onderdeel van: Er is geen planeet B

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Meer­vleer­muizen en de ener­gie­tran­sitie

Vandaag heeft Partij voor de Dieren in Rotterdam aan het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de meervleermuis en de energietransitie. Het blijkt dat sommige maatregelen voor de verduurzaming van gebouwen van negatieve invloed zijn op deze vleermuissoort, zoals isolatie van spouwmuur of dak waar de meervleermuis zich graag vestigt voor rust, winterslaap of het maken van een nest. Het ...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws