Bijdrage: Haven­visie


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie EDEM op 17 juli 2019

17 juli 2019

Voorzitter,

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de conceptversie van de Havenvisie geeft geen invulling aan de wens van de gemeenteraad om meetbare en afrekenbare doelen ten aanzien van CO2-reductie op te nemen. Ik neem aan dat alle ondertekenaars van de motie ‘Baas in eigen haven’ daarom niet kunnen instemmen met de Havenvisie als ‘ie niet wezenlijk verandert in vergelijking met dit concept.

In de conceptversie staat dat de voedselindustrie gaat aanhaken op het havenindustrieel complex. Daarin staat dat er kansen liggen om in te spelen op intensieve niet-grondgebonden landbouw. Eufemismen voor varkensflats en gigastallen, voorzitter. Dat willen wij niet, zoveel is duidelijk. De Havenvisie stelt de intensieve landbouwsector dient als reststroom voor nieuwe grondstoffen en de zogenoemde biobased economy. Voorzitter, het is een grove schande dat de Havenvisie dit schaart onder de labels ‘groen’ en ‘circulair’. Er is werkelijk niets groen en circulair aan ontbossing voor de productie van veevoer.

Voorzitter, de haven wil een waste-to-value hub worden. Betekent dit dat de havenbedrijven nu mestoverschotten elders uit de wereld gaan importeren? En wordt er nu afval geïmporteerd om te verbranden en zo het warmtenet te voeden? Ook dit willen wij niet.

Biomassa is de nieuwe truc in de trucendoos van college en het Havenbedrijf Rotterdam. Weet de wethouder dat palmolieplantages in het mondiale zuiden leiden tot niet alleen landonteigening van inheemse gemeenschappen, maar ook tot verlies van biodiversiteit? Tot een toename van bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaat? En tot ontbossing? Hoe verhoudt de biobased economy zich tot het uitgangspunt van het Raadsakkoord energietransitie dat Rotterdams beleid niet leidt tot hogere uitstoot elders in de wereld? Weet de wethouder dat de import van houtsnippers - afkomstig van de Canadese oerbossen - wordt gebruikt voor bijstook in de fossiele industrie? Wil de wethouder daaraan zijn naam verbinden? Wij mogen toch hopen van niet.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV) 2012

Lees verder

Bijdrage: Uitgangspuntennotitie Gezond010

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer