Stop foute biomassa in de Rotter­damse haven


4 maart 2021

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de productie van biobrandstoffen in de Rotterdamse haven. Aanleiding voor onze schriftelijke vragen vormen de recent geuite zorgen van milieubeschermingsorganisaties over de massale verwoesting van het tropisch regenwoud in het mondiale zuiden om er palmolieplantages aan te leggen, voor de teelt van biomassa die uiteindelijk wordt gebruikt voor de productie van biodiesel, biokerosine en andere zogenaamde 'groene' brandstoffen. Groen zijn deze brandstoffen allerminst, want de biodiversiteit wordt geweld aangedaan. Zo wordt in Indonesië het leefgebied van orang-oetans verwoest puur en alleen voor de teelt van palmolie.

Wij stellen met name vragen over de rol van Neste in de Rotterdamse haven, omdat is uitgezocht dat dit bedrijf zich bedient van toeleveranciers die het niet zo nauw nemen met de rechten van natuur, milieu, klimaat en lokale gemeenschappen. Er is becijferd dat er sinds 2019 al tienduizend hectare aan tropisch regenwoud is verwoest. Dit moet zo snel mogelijk stoppen. Verder blijkt dat Neste - de grootste verwerker van palmolie en gerelateerde producten ter wereld - haar aandeel in de productie van biokerosine fors wil uitbreiden. Van het college willen wij weten of dit klopt. En tot slot heeft Neste recent een verzoek ingediend tot extra productiecapaciteit voor de verwerking van oliën en vetten, waaronder vetten gewonnen uit slachtafval en oliën die voor wat betreft schadelijke impact op het milieu niet onder doen voor palmolie. Ook hier willen wij weten wat de stand van zaken is en of het college achter deze ontwikkeling staat.

Het college belijdt duurzaamheid vaak met de mond, en ook vaak alleen als het tot lokale resultaten leidt. Maar de stille ramp die zich in ontwikkelingslanden ver van Rotterdam voltrekken door toedoen van bedrijven met onze stad als vestigingsplaats, mogen we niet laten gebeuren. Het is tijd om in te grijpen.

Gerelateerd nieuws

Windparken in harmonie met de natuur!

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Landaanwinning Feyenoord City omgeven door vaagheden

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder