Bijdrage: Voor­jaarsnota 2019 (onderdeel: ener­gie­tran­sitie)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie EDEM op 3 juli 2019

3 juli 2019

Voorzitter,

Het college is van zins de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Dat is een vermindering van liefst 65 procent ten opzichte van 2016, nu drie jaar geleden. Wat ons betreft kan dat doel niet snel genoeg worden verwezenlijkt. Vandaar dat wij aansturen op een klimaatneutraal Rotterdam in 2030. Deze doelstelling laten we niet los.

Voorzitter, volgens de Britse econoom Nicholas Stern is klimaatverandering het grootste marktfalen in de geschiedenis van de mensheid. De markt gaat klimaatverandering niet oplossen. Toch gaat de wethouder in zee met de vervuilers om het klimaatprobleem op te lossen. Nou, dat gaat niet werken. Het verdienmodel van de olieraffinaderijen in de haven is gebaseerd op CO2-uitstoot. Dus waarom de hand bijten die je voedt?

Aan de klimaattafel Haven & Industrie zitten tal van bedrijven. Ook ondernemersvereniging Deltalinqs heeft een stevige vinger in de pap. Deze bedrijven zitten er puur om de boel te traineren. Waarom heeft de wethouder zo’n heilig geloof in de klimaattafels? Het klimaat heeft niks aan gepolder.

Tot slot een vraag over de klimaattafel die gaat over consumptie. Hoe wordt terugdringing door CO2-uitstoot gemeten? Waar de productie plaatsvindt of waar het wordt geconsumeerd? Hoe stuurt de wethouder om de consumptie van vlees aan de klimaattafel bespreekbaar te maken? Want daar zit de grootste winst. Vlees draagt voor maar liefst vijftien procent bij aan de mondiale CO2-uitstoot. Graag een reactie.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.