Bijdrage: Toekomst­sce­nario voor het Warm­te­be­drijf Rotterdam


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 12 november 2020

12 november 2020

Voorzitter,

Als je wellicht in de veronderstelling verkeert dat met een beslissing voor de Leiding door Midden we nu definitief alle problemen achter ons laten, kom je bedrogen uit. Dat geven we je op een briefje. Momenteel wordt het warmtenet vooral gevoed vanuit de afvalverwerking, dus met verbranding van Rotterdams restafval. In 2030 zijn we als stad eindelijk verlost van het contract met deze marktpartij en hebben we weer keuzevrijheid. Maar wat heet vrijheid? Als AVR niet voldoende afval heeft, krijgt het Warmtebedrijf geen warmte. Daar gaat je verdienmodel. Dus moeten we noodgedwongen bij het AVR gaan winkelen om een faillissement van het WBR te voorkomen. Dit is een zeer ongezonde driehoeksverhouding, voorzitter. Zeer ongezond, en de Rotterdammer heeft er niets aan als we wederom te dure tarieven voor verwerking van ons afval moeten betalen. Wij willen dat effecten in kaart worden gebracht als de gemeente besluit elders te gaan winkelen.

En wat als de kolencentrales sluiten? Wij kunnen niet wachten totdat de dag aanbreekt. Maar dat betekent wel dat een belangrijke voedingsbron van het warmtenet wegvalt. En dus weg miljoenen van de gemeente Rotterdam. Wij vragen ons wat het Warmtebedrijf en dus ook de gemeente gaat doen na 2030, als de kolencentrales daadwerkelijk dichtgaan. Ook hiervoor een motie. De toekomst van energieproductie is namelijk decentraal, en dus zijn er geen nieuwe bronnen aan te boren. Zie hier de spagaat van de energietransitie, als je je afhankelijk maakt van de fossiele industrie. Die maken zich onmisbaar en daar gaat je klimaatdoelstelling.

Een andere spagaat: het importeren van afval om maar aan de vraag naar warmte te voldoen. Of nog erger: afvalimport om maar warmte aan te bieden waar geen afnemers voor zijn. Afval is gewoon big business, voorzitter. De energietransitie is helemaal niet gebaat bij het in stand houden van deze industrie. We moeten uiteindelijk af van het afval. Maar het AVR haalt afval uit het buitenland om het hier te gaan verbranden. Met CO2-uitstoot van de schepen én vieze lucht als gevolg. Waar was het Warmtebedrijf ook alweer voor bedoeld? Bij dit punt komen we met een derde motie.

Tot slot, voorzitter. “Stoppen is geen falen”, we horen het de enquêtecommissie nóg zeggen. Maar dit college banjert gewoon door, met schellen voor de ogen. Wéér geen exitstrategie. Voorzitter, de energieopwek van de toekomst is decentraal. Dus zorg dat je er op tijd uitstapt als het niet gaat lukken. Stoppen is geen falen, het is niet erg als het Warmtebedrijf failliet gaat. Dus ook hiervoor een motie.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Vaststelling Begroting 2021 (Algemene politieke beschouwingen)

Lees verder

Bijdrage: Erfgoedverordening Rotterdam 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer