Motie: WBR, AVR en gemeente: een drie­hoeks­ver­houding


12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van een toekomstscenario voor het Warmtebedrijf Rotterdam,

constaterende dat

  • Afvalverwerking Rijnmond (AVR) warmte levert aan het Warmtebedrijf (WBR);
  • De gemeente grootaandeelhouder is van het WBR;
  • De gemeente een contract heeft afgesloten met AVR voor verwerking van afval dat in 2030 afloopt;

overwegende dat

  • AVR een belang heeft bij warmtelevering aan het WBR;
  • De gemeente een belang heeft bij warmtelevering van AVR aan het WBR, om zo contractuele verplichtingen ten aanzien van warmtelevering na te komen;
  • De gemeente na beëindiging contract met AVR bij het gunnen van afvalverwerking door een andere marktpartij de warmtelevering aan het WBR in gevaar brengt, waardoor laatstgenoemde verlies gaat draaien en dit wederom heel veel gemeenschapsgeld kan gaan kosten;

voorts overwegende dat

  • AVR met deze kennis van zaken de hoofdprijs kan gaan vragen voor verwerking van afval, waardoor de Rotterdammers wederom worden opgescheept met een forse afvalstoffenheffing;

verzoekt het college

  • In kaart te brengen wat de gevolgen zijn voor warmtelevering van AVR aan WBR als de gemeente na beëindiging contract met AVR voor een andere afvalverwerker kiest;
  • Tevens in kaart te brengen wat de financiële gevolgen zijn voor de gemeente Rotterdam als AVR – als hoofdleverancier aan het WBR – minder warmte kan leveren dan nodig is om te voldoen aan contractuele verplichtingen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Raad beslist over drijvende boerderij voor kippen

Lees verder

Motie: Falen is geen optie, stoppen wel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer