De ener­gie­tran­sitie gebeurt in de haven


29 juli 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de rol van het Havenbedrijf Rotterdam in de energietransitie die de stad wil inzetten. Aanleiding voor onze schriftelijke vragen is de doorlopende ontkenning van zowel het Havenbedrijf Rotterdam als de wethouder verantwoordelijk voor de haven dat het Havenbedrijf Rotterdam een cruciale rol speelt om de Rotterdamse doelstelling ten aanzien van terugdringing van CO2 te behalen.

Want Rotterdam heeft een nog zwaardere opgave dan veel andere gemeenten in Nederland. Waar de CO2-uitstoot in het land tussen 1990 en 2016 nagenoeg gelijk is gebleven, is die in Rotterdam in deze periode flink gestegen. Die stijging leidt ertoe dat het Rotterdamse doel de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent terug te dringen ten opzichte van 1990, zich vertaalt in terugdringing van met liefst 65 (!) procent in 2030 ten opzichte van 2016 - de meest recente cijfers waar stad en land mee kunnen worden vergeleken. Wij hebben reeds eerder met een amendement getracht het CO2-reductiedoel van 65 procent als zodanig te verwoorden in beleidsnota's van de gemeente Rotterdam, helaas zonder het gewenste resultaat. De urgentie nu eindelijk iets te gaan doen in Rotterdam is er niet minder om.

Maar de directeur van het Havenbedrijf Rotterdam lijkt die urgentie nog altijd niet in te zien. De directeur heeft gesteld dat elke Rotterdamse maatregel bovenop landelijk beleid "ongepast, ongewenst en onhaalbaar" is. En daar wringt de schoen. Want zonder aanvullende Rotterdamse maatregelen om de landelijke uitstoot terug te dringen, gaan we het Rotterdamse CO2-reductiedoel simpelweg niet halen. Wij vinden dat het Havenbedrijf Rotterdam zich moet committeren aan Rotterdams beleid, en wel onmiddellijk. Want klimaatverandering wacht niet.

De wethouder verantwoordelijk voor de haven zit er primair voor de belangen van het Havenbedrijf Rotterdam en de bedrijven in de Rotterdamse haven. Dit terwijl het college van burgemeester en wethouders ook iemand heeft die verantwoordelijk is voor de energietransitie. Keer op keer blijkt dat het scheiden van de haven en de energietransitie een allesbehalve gelukkige keuze is. Om die reden hebben wij al eerder met een motie getracht de haven en de energietransitie bij een en dezelfde wethouder onder te brengen. Helaas is ook dit voorstel verworpen. Het college van burgemeester en wethouders vindt het allemaal wel best, lijkt het.

Gerelateerd nieuws

Help Rotterdammers beter te scheiden!

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Dierenleed en ongemak voor bewoners gaan hand in hand bij het EK paardensport

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder