Motie: PFAD geen onschuldig rest­product


27 mei 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 27 mei 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Regionale Energiestrategie 1.0 Rotterdam Den Haag,

constaterende dat

  • Het college te kennen heeft gegeven dat ‘Palm Fatty Acid Distillate’ (PFAD), palmvetzuurdestillaat, door producenten wordt beschouwd als restproduct in de productie van palmolie;
  • Onder andere biomassaproducent Neste zich in de Rotterdamse haven toelegt op het vervaardigen van brandstoffen op basis van PFAD;
  • Milieudefensie in haar rapport ‘The Dark Side of Neste’s Biofuel Production’ uit november 2020 over PFAD schrijft: Neste vehemently promotes the view that PFAD is a waste product” en vervolgt met: “In fact, PFAD is not waste or a residue, but a co-product of palm oil refining”, om tenslotte te concluderen: “Diverting PFAD to biofuels is likely to result in increased palm oil use for these applications, replicating the environmental and social problems generated by turning palm oil into biofuels.”;

overwegende dat

  • Het college met het ondersteunen van de RES 1.0 stelling neemt tegen laagwaardige toepassing van biomassa als brandstof, met name biomassa die indirect leidt tot ander landgebruik (‘high-ILUC’);
  • Brandstoffen op basis van PFAD niet anders zijn dan andere ‘high-ILUC’-biobrandstoffen zoals op basis van palmolie, die het college als onwenselijk ervaart;

verzoekt het college

  • PFAD op eenzelfde manier te benaderen als palmolie, namelijk onwenselijk;
  • Deze visie te delen met de projectorganisatie van de RES 1.0;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Tijdelijke woningen geen onderdeel van de twintig procent sociaal

Lees verder

Motie: Compensatie verlies natuurwaarden door energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer