Bijdrage: Haven­visie 2030


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie EDEM op 20 november 2019

20 november 2019

Voorzitter,

Op dit moment doet het Havenbedrijf zaken met Brazilië, door te investeren in zeehavens in dat land. Brazilië wordt momenteel gerund door een president die het Amazonegebied wil kappen en ontginnen voor mijnbouw en landbouw. Via de havens waar het Havenbedrijf in investeert, worden er producten geëxporteerd waarvoor de natuur geweld is aangedaan. Inheemse volkeren worden weggejaagd uit hun natuurlijke leefomgeving. Wij willen beslist niet dat het Havenbedrijf Rotterdam dit mede mogelijk maakt. De amazone is van cruciaal belang om onze planeet leefbaar te houden. Wij zullen om die reden een voorstel indienen om aan de investeringen van het Havenbedrijf in Brazilië een einde aan te maken. Wij willen geen foute handel in onze haven.

Behalve in Brazilië investeert het Havenbedrijf Rotterdam ook in Oman en Indonesië, en natuurlijk in thuisbasis Rotterdam. Voor investeringen boven de vijftig miljoen euro is expliciet goedkeuring nodig van de gemeente. En die kan dus voorwaarden meegeven aan haar goedkeuring. Wij zullen bij het vaststellen van deze visie in de Raad met een voorstel komen om alle investeringen van het Havenbedrijf waarvoor goedkeuring van de gemeente voor is vereist, CO2-neutraal te maken. De gemeente moet dat gewoon afdwingen bij het Havenbedrijf. Die CO2-check voor investeringen boven de vijftig miljoen euro moet verder onafhankelijk worden gedaan.

Dan twee punten over de haven in relatie tot onze stad. Broedende kleine mantelmeeuwen zie je steeds vaker in stedelijk gebied, zoals in het Lijnbaankwartier. De reden? Niet genoeg broedplaatsen in het havengebied. Nu ook de Kop van de Beer wordt ingelijfd door een foodterminal, is het zaak een permanente broedplek voor de kleine mantelmeeuw te realiseren in het havengebied. Dat kunnen wij doen via het bestuursrechtelijk spoor, namelijk met een bestemmingsplan. Is de wethouder bereid aan onze wens gehoor te geven?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Masterplan Feyenoord City

Lees verder

Bijdrage: 1e Voortgangsrapportage Boijmans van Beuningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer