Bijdrage: Raads­ak­koord Ener­gie­tran­sitie


Uitge­sproken in de verga­­­­­dering van de commissie EDEM op 13 maart 2019

13 maart 2019

Het Raadsakkoord Energietransitie bevat veelbelovende woorden. Mooie vergezichten van waar we in 2050 moeten zijn als stad. Schoon en energieneutraal. Dank aan de wethouder dat hij zich daar voor gaat inspannen. Maar het lijkt een eenzame strijd.

Als we kijken naar de acties van de coalitie tot aan vandaag de dag; dan blijven acties vooral uit. Nog steeds gaat de rode loper uit voor de fossiele industrie. Nog steeds krijgt de auto ruim baan. En de haven? Dáár is waar de energietransitie echt moet gebeuren; de haven is verantwoordelijk voor 90% van de CO2-uitstoot. Maar de havendirecteur zegt op voorhand geen extra maatregelen vanuit ons stadsbestuur opgelegd te willen krijgen bovenop de landelijke afspraken. Dat is toch raar? Het Havenbedrijf is immers voor zeventig procent in eigendom van de gemeente.

De haven draait op fossiel en blijft draaien op fossiel. Geen afbouwplan; enkel symptoombestrijdingen, zoals hergebruik van restwarmte en opslag van CO2. Het zijn peperdure methoden om door te kunnen gaan op de fossiele weg. Een doodlopende weg. Geen afbouwplan, wel bizarre groei van het fossiele LNG-gas! LNG-gas is niet duurzaam; de winning én het transport ervan is vaak extra schadelijk. Het woord ‘zonne-energie’ wordt slechts eenmaal in het 205 pagina's tellende jaarverslag van de haven genoemd.

Hoe gaat Rotterdam haar energietransitie voltooien zonder dat de haven daar ook maar één extra stapje voor wilt zetten? Hoe gaat Rotterdam dit voltooien als andere wethouders doorgaan op dezelfde voet? Deelt de wethouder deze zorgen?

Ik heb een aantal inhoudelijke vragen over het energieakkoord. Waarom wordt er ingezet op een reductie van 49% CO2-uitstoot in 2030, als we nu al weten dat dat onvoldoende is om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalf graden Celsius? De wethouder heeft aan de Partij voor de Dieren toegezegd dat Rotterdam in 2022 een sterk dalende trend in CO2-uitstoot heeft ingezet. Waarom is dit niet dusdanig in het akkoord opgenomen? En waarom is de coalitieafspraak niet opgenomen om nog deze regeerperiode een CO2-reductie van 440-640 kiloton te realiseren?

Dan het proces. Niet alle partijen hebben belang bij het zo voorspoedig mogelijk invoeren van ambitieus klimaatbeleid. Hoe voorkomen we oneindig politiek gesteggel als het klimaatakkoord er ligt? Heldere procesafspraken vooraf zijn belangrijk om vertraging achteraf te voorkomen.

Tot slot ben ik benieuwd naar het voorstel om via kadegelden en huurgelden de haven te verduurzamen.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer