Motie: Ook gratis dakscan voor vere­ni­gingen van eigenaren


9 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Begroting 2022,

constaterende dat

  • Het college gratis dakscans aanbiedt aan ondernemers voor het onderzoeken van technische haalbaarheid voor plaatsen van zonnepanelen;
  • Verenigingen van eigenaren (VvE’s) niet in aanmerking komen voor dergelijke gratis dienstverlening;

overwegende dat

  • Het betrekken van VvE’s in de energietransitie beter kan, vooral omdat besluitvorming vaak complex is en initiële kosten voor individuele leden een barrière vormen om in te stemmen met verduurzaming;
  • Gratis dakscans voor VvE’s helpen om de kosten en baten van verduurzamingsmaatregelen inzichtelijk te maken, zodat het enorme potentieel van platte daken in verenigingsbezit beter benut wordt;

verzoekt het college

  • Gratis dakscans ook aan te bieden aan verenigingen van eigenaren;
  • Met samenwerkingspartner VvE010 deze boodschap breed te verspreiden onder de doelgroep;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Intrekken omgevingsvergunning RIF010

Lees verder

Motie: Wij stoppen met Feyenoord City

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer