Bijdrage: Stand van zaken Lucht­ha­ven­dossier


Uitge­sproken in de verga­­­­dering van de commissie EDEM op 23 januari 2019

23 januari 2019

Voorzitter, de Nederlandse luchtvaart barst uit haar voegen. De Rotterdamse luchthaven dijt uit en veroorzaakt meer geluidsoverlast, meer luchtvervuiling en meer CO2-uitstoot. Maar de honger naar méér groei is niet te stillen; manipulatie wordt niet geschuwd en overtredingen zijn dagelijkse praktijk. Het standpunt van de Partij voor de Dieren is duidelijk: geen groei, maar inzetten op krimp. Dit is noodzakelijk voor de gezondheid van omwonenden, de vliegveiligheid en het klimaat. Erkent de wethouder dit?

Vandaag richt ik mij vooral op geluidsoverlast, want de geluidsklachten zijn afgelopen jaar verdubbeld! Dit komt mede doordat het luchtruim te vol is, waardoor Rotterdamse vliegtuigen gedwongen worden steeds lager over woonwijken te vliegen. Bij Schiebroek zelfs tot tweehonderd á driehonderd meter boven de huizen. Hoe duidelijk wil je het hebben dat meer groei onverantwoord is? Erkent de wethouder dit?

De klachten van omwonenden zijn meer dan terecht. De huidige geluidsnorm blijkt te hoog om gezondheidsproblemen te voorkomen. Dat stelt de Wereldgezondheidsorganisatie. Zij dringen aan op een nieuwe geluidsnorm van maximaal 45 decibel. Dit betekent voor de Rotterdamse luchthaven een halvering van het geluid! Wordt dit advies van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, serieus genomen? En zo ja, op welke wijze? Vooralsnog wordt zelfs de huidige geluidsnorm stelselmatig overschreden, zoals bij Schiedam. Wij verwachten hierop een stevig optreden van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de ILT. Ook over nachtvluchten neemt het aantal klachten aanzienlijk toe. Het afgesproken maximum van 849 nachtvluchten bleek een boterzachte afspraak te zijn en werd in 2017 met honderden vluchten overschreden. Wij willen dat 849 nachtvluchten per jaar een hard en bindend maximum wordt en overwegen een motie op dit punt. Het college heeft reeds half 2017 toegezegd blijvend voor een begrenzing voor nachtvluchten te pleiten bij het ministerie. Wat is daarvan, anderhalf jaar later, de oogst? En waarom stelt het college niet zelfstandig een maximum voor nachtvluchten in?

Voorzitter, het aantal vluchten moet hoe dan ook, zowel ‘s nachts als overdag, omlaag want niet alleen het geluid is problematisch, maar ook de klimaatimpact. Stille vliegtuigen zijn wenselijk, maar niet de oplossing. Stille vliegtuigen geven ruimte voor meer vliegtuigen, waardoor de CO2-uitstoot toeneemt. Kan de wethouder inzichtelijk maken wat de CO2-uitstoot van het Rotterdamse vliegverkeer is op jaarbasis? En hoe deze CO2-uitstoot wordt meegenomen in het Rotterdams klimaat- en energiebeleid? We horen graag hoe de wethouder aankijkt tegen het doen van een maatschappelijke kosten-batenanalyse over krimp van het vliegveld.

Tot slot, wij zijn tegen slinkse pogingen om het vliegveld tóch verder te laten groeien, zoals het uitplaatsen van de traumahelikopter uit de geluidsruimte om zo ruimte te creëren voor méér vliegtuigen. Gaat de wethouder zich namens Rotterdam hier tegen uitspreken?

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Natuurontwikkeling Oranjebonnen

Lees verder

Bijdrage: Actieprogramma integratie en samenleven 'Relax, dit is Rotterdam'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer