Meer­vleer­muizen en de ener­gie­tran­sitie


9 januari 2023

Vandaag heeft Partij voor de Dieren in Rotterdam aan het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de meervleermuis en de energietransitie. Het blijkt dat sommige maatregelen voor de verduurzaming van gebouwen van negatieve invloed zijn op deze vleermuissoort, zoals isolatie van spouwmuur of dak waar de meervleermuis zich graag vestigt voor rust, winterslaap of het maken van een nest. Het opvullen van deze plekken met isolatiemateriaal - goed verborgen achter de gevel of dakpannen - leidt tot een verlies aan leefgebied voor meervleermuizen.

Meervleermuizen zijn zogenoemde 'gebouwenbewoners', dus stadsnatuur die afhankelijk is van de gebouwde omgeving. Goede alternatieven voor de hierboven genoemde plekken zijn er momenteel eigenlijk niet voor de meervleermuis. Dat is spijtig, want de energietransitie is cruciaal voor het aanpakken van de klimaatcrisis. Wij zien graag dat klimaat en biodiversiteit hand in hand gaan, en daarom hebben we B&W (waar de wethouder dierenwelzijn onderdeel van uitmaakt) gevraagd na te denken over een oplossing. Zo'n oplossing kan bijvoorbeeld inhouden dat de gemeente Rotterdam zelf leefgebied voor meervleermuizen gaat 'maken', zoals dat soms ook voor oeverzwaluwen of andere diersoorten wordt gedaan. Je kunt ook denken aan het meer natuurinclusief inrichten van bruggen of viaducten, waar de meervleermuis terecht kan. Op deze manier kunnen Rotterdammers verder met hun goede isolatiewerkzaamheden en blijft de meervleermuis behouden voor de stad.

De landelijke populatie meervleermuizen is de afgelopen jaren flink afgenomen, zoveel zelfs dat 2023 hierom is uitgeroepen tot 'Jaar van de meervleermuis'. We hopen dat het college haar best gaat doen om onder de Rotterdammers veel aandacht te geven aan deze vleermuissoort, om zo oplossingen te bedenken die werken voor klimaat én biodiversiteit.

Gerelateerd nieuws

Heldendaad bewoners: vissen gered in de Schie

Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft in een bericht op de website van Open Rotterdam vernomen dat bewoners aan de Zestien...

Lees verder

Oproep: Doe mee aan de biodiversiteitsmeting in natuurpolder De Esch

Natuurpolder de Esch is een prachtige groene parel in Rotterdam. Het wilde karakter van de plek geeft de mogelijkheid om je a...

Lees verder