Bijdrage: Rotterdams Energie- en Klimaat­ak­koord


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie EDEM op 15 januari 2020

15 januari 2020

Voorzitter,

Eens even kijken: 31.2 Mton in 2017, 29.2 Mton in 2018. Dank aan Uniper voor het sluiten van de oude kolencentrale; een eerste mazzeltje voor de wethouder. In 2030 zitten we op 15.8 Mton, dat is het doel van 11.8 Mton + de restopgave van 4Mton. Daar moeten nog maatregelen voor worden gezocht.

De grootste mazzel van de wethouder is behalve de 2 Mton uit 2017 ook nog de verwachte sluiting van de kolencentrales. Van de daadwerkelijke 13,5 Mton daling tussen 2018 en 2030 staat 8,2 voor de kolencentrales. Daadwerkelijk Rotterdams beleid zorgt dus voor 5,3 Mton daling. Van die 5,3 Mton is een kleine 4,2 Mton beoogd. Beoogd, voorzitter. Dat betekent dat het misschien, misschien, misschien, gaat gebeuren. Met andere woorden, de daadwerkelijke oogst van de wethouder op de klimaattafels is een schamele 1,1 Mton. En verder wat convenanten, intentieverklaringen en zo verder.

Waar kennen we die ook weer van? Oja, van ROAD, de eerdere versie van Porthos. Nooit meer wat van gehoord, voorzitter. De fossiele bedrijven trokken de stekker eruit omdat ze er geen geld mee konden verdienen. Ja voorzitter, zo werkt de markt. Met een slappe neoliberale overheid als dit stadsbestuur krijg je dat.

Heeft de wethouder al een Plan B als er landelijk onverhoopt wordt besloten dat de kolencentrales nog wat langer open kunnen blijven? Ik bedoel, wat als er een gure fossiele wind gaat waaien in het Haagse? Wat dan? Is zeker echt zeker, zoals de wethouder eerder heeft gesteld?

Voorzitter, negatieve emissies zijn nog steeds emissies. Het ondergronds opslaan van CO2 is een lapmiddel. Wat gebeurt er met die CO2? Blijft die daar eeuwig zitten?

Er zit zeker wat interessants tussen de 49 klimaatdeals, zonder meer. Maar wij hadden van de klimaattafel mobiliteit wel gehoopt en eigenlijk ook wel verwacht dat het beprijzen van binnenstedelijk verkeer ook op de shortlist zou zijn gekomen. Helaas is die op de groslijst gesneuveld. Dat is namelijk echte transitie, voorzitter, een overheid die niet alleen enthousiasmeert en stimuleert maar ook bestuursrechtelijk optreedt om de auto’s af te remmen. Auw auw auwto, nog steeds zeer actueel. Want wat lezen we? Tot 2030 verwachten we een autonome groei van het wegverkeer. Dat verzin je toch niet? Daarom zinspelen wij op een motie voor een haalbaarheidsstudie voor beprijzing van binnenstedelijk wegverkeer, zoals hoe dat bijvoorbeeld in Londen is geregeld. Toon eens lef, zeg ik tegen de wethouder. Hoe kijkt hij daar tegenaan? We horen het graag.

Tot zover, voorzitter.

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Vuistregels voor bouwen in Rotterdam

Lees verder

Bijdrage: Toetsingskader 'Unsolicited proposal' Parkhaven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer