Aanvraag Actu­a­liteit: Ambte­naren voor het klimaat


25 september 2019

Geachte voorzitter,

Vrijdag 27 september aanstaande wordt in Den Haag een grote klimaatmanifestatie georganiseerd die het karakter heeft van een klimaatstaking. In tegenstelling tot eerdere klimaatstakingen is de manifestatie van overmorgen voor iedereen bedoeld. Elke deelnemer onderbreekt voor een dag haar of zijn werkzaamheden om op te komen voor het klimaat, al dan niet in georganiseerd verband. Al honderden organisaties – zoals winkels en scholen – in het land sluiten zich aan bij deze algemene stakingsdag. De klimaatstaking is specifiek óók opengesteld voor de deelname van overheden, zoals gemeenten.

Voor de gemeente Rotterdam werken zo’n elfduizend mensen. Wij zien graag dat de gemeente haar ambtenaren komende vrijdag vrijaf geeft om te staken voor het klimaat en dus tegen de opwarming van de aarde en alle andere desastreuze gevolgen van klimaatverandering. De Rotterdamse ambtenaren die ervoor kiezen te gaan staken, geven zo te kennen dat zij onze stad willen doorgeven aan toekomstige generaties.

Ook willen wij dat de wethouder verantwoordelijk voor het Rotterdamse klimaatbeleid de gemeente en het college vertegenwoordigt tijdens de staking. Goed voorbeeld doet volgen.

In de actualiteitenraad van donderdag 26 september willen wij het college vragen of zij hiertoe bereid is. Om die reden vragen wij een debat aan.


Status

Ingediend

Voor

Tegen