Bijdrage: Integraal Huis­ves­tingsplan Onderwijs, Rotterdam 2020-2023 (deel 2)


13 mei 2020

Voorzitter,

Wij zien graag dat de gemeente haar onderwijshuisvesting zo snel mogelijk verduurzaamt. Het gaat hier namelijk over liefst 800.000 vierkante meter aan schoolgebouw. Maar omdat de schoolbesturen juridisch eigenaar en bouwheer van de scholen zijn, zijn wij bang dat de gemeente de regie verliest en verduurzaming overlaat aan de voorzienigheid. Want wij kunnen ons zo voorstellen dat schoolbesturen met veel andere dingen bezig zijn op dit moment.

Tijdens de openbare technische sessie hebben wij een vraag gesteld over het aardgasvrij maken van scholen als zij in wijken liggen waar de gebiedsaanpak aardgasvrij van toepassing is. Wij vinden uiteraard dat scholen ook aardgasvrij moeten worden gemaakt. Maar het antwoord op onze vraag was geen welluidend ‘ja! Dat gaan we doen’. Dus hierbij aan de wethouder de vraag of schoolgebouwen in eigendom van de gemeente ook aardgasvrij worden gemaakt als zij in de toekomstige aardgasvrije wijken liggen.

Voorzitter, hoe zit het met Activiteitenbesluit milieubeheer? In de bijbehorende activiteitenregeling staan alle maatregelen opgesomd die eigenaren van onderwijshuisvesting volgens de wetgever kunnen nemen om te verduurzamen. Maar het nemen van die maatregelen is niet altijd vrijblijvend; het heeft te maken met de grenswaarden voor huidig verbruik van stroom en gas of ze ook verplicht zijn. Dat geldt voornamelijk voor de grotere scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De rijksoverheid heeft speciaal voor bestaande scholen informatie opgesteld voor verduurzaming in het kader van het activiteitenbesluit met besparingsmaatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Worden die maatregelen ook genomen voor wat betreft Rotterdamse onderwijshuisvesting? En wie is daar verantwoordelijk voor, de juridisch eigenaar of de economisch eigenaar van de schoolgebouwen?

Voorzitter, daarnaast zijn er nog de BENG-normen waaraan de gemeente zich moeten houden. In 2050 moeten alle overheidsgebouwen voldoen aan deze normen, dus ook de schoolgebouwen. Voor nieuwbouw van schoolgebouwen en gymlokalen is bekostiging geregeld, maar niet voor uitbreiding van bestaande schoolgebouwen. Waarom niet? Wat doet de wethouder nu al om aan deze normen te voldoen?

Voorzitter, tot slot. In artikel 2 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2019 is niet opgenomen dat aanpassingen ten behoeve van verduurzaming ook worden bekostigd uit gemeentemiddelen. In de verordening wordt gesproken over herstel. Herstel van constructiefouten of als gevolg van schade wordt wel bekostigd. Waarom is herstel voor verduurzaming niet opgenomen, voorzitter? Wie betaalt nu bijvoorbeeld voor het vervangen van loden leidingen, het vervangen van enkel glas voor dubbelglas of het plaatsen van isolatiemateriaal? Wat ons betreft is dit een omissie. Is de wethouder bereid om herstelwerkzaamheden ten behoeve van duurzaamheid ook op te nemen in de verordening?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.