Bijdrage: Publiek kader Haven­be­drijf


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie MPOF op 28 oktober 2021

28 oktober 2021

Voorzitter,

Behandeling van het concept-publieke kader voor het Havenbedrijf gaat over publiek belang. Dat kan dus niet zonder een discussie over klimaatbeleid. Want twintig procent van de landelijke CO2-uitstoot komt uit de haven van Rotterdam.

Wij lazen in het concept-publieke kader het volgende:

“Gelet op de urgentie van de klimaatcrisis kan de strategische doelstelling van het versnellen van de verduurzaming van het havenindustrieel complex als een zelfstandig publiek belang worden aangemerkt”.

Fijn dat het er staat, maar het is te mager. Waarom zien we dit publieke belang niet terug op de eerste bladzijde van het document?

Waarom het publieke belang van de energietransitie toch zo belangrijk is, voorzitter?

Nou, om te kunnen sturen. Want de energietransitie in de haven gaat bar slecht. Wethouder Bonte heeft er niks over te zeggen, want een collega gaat erover. Het is het geluk van de klimaatwethouder dat een van de kolencentrales op de Maasvlakte kapot is. Het valt ons ook op dat van alle kritische prestatie-indicatoren juist de allerbelangrijkste een onvoldoende toont. Dat is de reductie van CO2. We schieten tekort.

Voor heel Rotterdam mag er in 2030 nog 11,8 Mton CO2 worden uitgestoten. We zaten in 2017 op een uitstoot van rond de 30 Mton, nu is dat maar een fractie minder. Door de kapotte kolencentrale en corona zien de cijfers er zelfs geflatteerd uit. In de Effect Update 2020 Rotterdamse Klimaataanpak van de DCMR uit maart dit jaar blijkt namelijk dat de uitstoot in andere sectoren met 2,4 Mton is toegenomen. En dat de restopgave nu niet uit 4 Mton bestaat, maar uit 7,5 Mton. Die restopgave staat voor onzekerheid, zie het als een stelpost. Wethouder Bonte heeft nu nog geen idee hoe deze in te vullen. Ter daarbij alle beoogde maatregelen voor CO2-reductie op die aan de blablablaklimaattafel Haven en Industrie worden bedacht, met nadruk op ‘beoogd’, en je ziet dat de Rotterdamse klimaataanpak niet meer is dan een inspiratiedocument, een inspanningsverplichting. Staat leuk in het jaarverslag van de fossiele bedrijven.

Dat blijkt wel uit de cijfers van de haven. Die stootte in 2019 nog altijd meer dan 25 Mton uit. Met het huidige beleid gaan we het never nooit redden in 2030 om de helft minder uit te stoten dan in 2019. En bedenk dan, voorzitter, dat de uitstoot in 2030 met twee derde minder moet zijn dan ten opzichte van 2017. Twee derde!

Dit blijkt ook wel uit de DCMR-update. Die schrijft: “Om de minimaal vereiste reductie van 16,5 Mton in 2030 te realiseren is het nodig dat alle geplande en beoordeelde maatregelen ook daadwerkelijk en tijdig uitgevoerd worden. Dat is nu voor veel maatregelen nog niet ‘zeker’, maar ‘verwacht’ of ‘beoogd’.”

Voorzitter, hoeveel meer bewijs wil je hebben dat publiekrechtelijk ingrijpen noodzakelijk is? De Shells en Exxons van deze wereld gaan het niet voor ons doen, zoveel is zeker.

En bedenk dan ook, voorzitter, dat we in 2030 als stad en dus ook als haven klimaatneutraal moeten zijn om de opwarming van de aarde tot maximaal anderhalve graad te begrenzen.

En bedenk dan ook, voorzitter, dat we de klimaatcrisis produceren en overslaan in onze haven. Jaarlijks stroomt er 650 Mton aan CO2 door onze haven, naar het achterland. Dat zijn raffinaderijen, kolenoverslag. De haven doet er niets tegen, de wethouder doet er niets tegen en onze burgemeester is op dit moment natte bulk aan het binnenhalen in de Golf.

Daarom willen wij ferme taal over klimaat in het publieke kader van het Havenbedrijf, als richtlijn voor visies en bedrijfsplannen die er nog gaan komen. Gaat de wethouder dit doen of wacht hij onze moties en amendementen af?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Voortgangsrapportage Woonvisie

Lees verder

Bijdrage: Buitenruimte in de Begroting 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer