Rotter­damse visie over biobrand­stoffen op komst


Begroting 2019

2 november 2018

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft tijdens de begroting gepleit voor stevige klimaatdoelen en maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren. Het college van burgemeester en wethouders heeft vooralsnog vooral mooie woorden over klimaat en duurzaamheid, zonder daar concrete doelen en maatregelen aan te koppelen. De wethouder heeft aan de Partij voor de Dieren toegezegd een stevig dalende trend in de CO2-uitstoot te hebben gerealiseerd aan het einde van deze collegeperiode. De effecten van reducerende maatregelen zullen jaarlijks worden geëvalueerd en indien nodig worden opgeschroefd.

Er komt dankzij de Partij voor de Dieren een Rotterdamse visie over biomassa en biobrandstoffen, zoals hout en palmolie. De overstap van fossiele brandstoffen naar biomassa’s, zoals hout en palmolie, lijkt een slimme klimaatmaatregel. De Rotterdamse haven is daarom bezig met een massale overstap en ook de Rotterdamse kolencentrale zet vol in op het stoken van hout. Aan het gebruik van biomassa kleven echter serieuze risico’s zoals ontbossing, biodiversiteitsverlies en voedselconcurrentie. Er is daarnaast simpelweg te weinig biomassa om aan de vraag te voldoen.

Houtsnippers en palmolie zijn twee veel gebruikte biomassa’s. Voor houtsnippers worden zelfs oerbossen in Canada en Amerika gekapt, vindt vervuilend transport plaats en bij het stoken ervan komt behalve CO2 ook fijnstof en allerlei giftige stoffen vrij. Bomen kappen om ze te verbranden is niet duurzamer dan kolen stoken. De productie van palmolie gaat gepaard met grootschalige verwoesting van regenwouden, maar liefst een miljoen voetbalvelden per jaar. We hebben juist alle bossen nodig in onze strijd tegen klimaatverandering.

In de Rotterdamse visie komt nadere uitleg over de ecologische oorsprong en impact van verschillende soorten biobrandstoffen en hun wenselijkheid en aandeel binnen Rotterdam.