Toon daad­kracht voor Rotterdams klimaat­beleid!


26 februari 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het afkondigen van de noodtoestand voor het klimaat. Wij willen weten wat de juridische en democratische consequenties zijn van het afkondigen van een noodtoestand of noodbevel, zoals die staan beschreven in de wet. Het is hoog tijd voor daadkracht in het stedelijk klimaatbeleid en dat vereist verstrekkende maatregelen als het niet anders kan. Maar burgerlijke vrijheden en rechten zijn ons uiteraard ook een lief ding waard.

Voor onze schriftelijke vragen zijn wij geïnspireerd geraakt door steden die recent de noodtoestand voor het klimaat hebben afgekondigd, bijvoorbeeld in Londen, Basel en Vancouver. Al deze steden hebben gemeen dat zij het klimaatbeleid van hun nationale overheden laken, omdat het niet daadkrachtig genoeg is. Zo heeft Londen de noodtoestand afgekondigd omdat zij vreest dat de landelijke maatregelen de opwarming van de aarde niet tot anderhalve graad Celsius kunnen beperken. En dat heeft grote gevolgen voor de situatie ter plaatse. Met de noodtoestand zetten de steden geld opzij voor aanvullende maatregelen, maar kunnen zij ook afdwingen dat schade aan het klimaat niet meer plaatsvindt op hun grondgebied als gevolg van menselijk handelen.

Wij denken dat het afkondigen van de noodtoestand hout snijdt omdat klimaatverandering een rampzalig effect op Rotterdam kan hebben. Uit de vuistdikke rapporten van onder andere het Intergovernmental Panel on Climate Change is het ons volstrekt duidelijk geworden dat deltasteden als Rotterdam gevaar lopen bij een stijgende zeespiegel en een toename van heftige regenval, beide toegeschreven aan klimaatverandering. Er staat ons een ramp te wachten als we nog langer talmen met daadkrachtig klimaatbeleid. Daarom vinden we het interessant om te verkennen hoe een noodbevel of noodtoestand zou kunnen helpen om een stedelijk klimaatbeleid op te tuigen dat ook echt potten kan breken. Hierin moeten burgerlijke vrijheden en de controlerende functie van de gemeenteraad wat ons betreft gewaarborgd blijven.

Gerelateerd nieuws

Gratis hengelvergunning houdt geen pas

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld over de hengelvergunning...

Lees verder

Sponsoring in het Rotterdamse onderwijs

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder