Opkomen voor dieren­rechten


Onze successen!

 • Met een motie hebben wij het voor elkaar gekregen dat er een wethouder in het college van burgemeester en wethouders komt die zich specifiek bezighoudt met dierenwelzijn. De afdoening van de motie vind je hier.
 • Met een motie hebben wij het voor elkaar gekregen dat zorgbehoevende Rotterdammers in woonzorgcomplex De Evenaar een gezelschapsdier mogen houden, mits de omstandigheden het toelaten. De afdoening van de motie vind je hier.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen tot aandacht voor een landelijk verbod op het etaleren van dieren als koopwaar op de stoep. Het college dringt door onze vragen aan op aanpassing van het Besluit houders van dieren. De brief van de wethouder Dierenwelzijn aan het kabinet vind je hier.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen tot het invoeren van vleesvrije dagen in de bedrijfskantines van de gemeente Rotterdam.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen tot een nieuwe opvangvoorziening voor gevonden dieren die in het wild leven.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen dat het college elektrische dierenambulances toestaat op de busbanen die in gemeentelijk bezit zijn. De afdoening van de toezegging van het college vind je hier.
 • Met moties hebben wij met succes het aantal vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling 2018/2019 verdrievoudigd. De eerste motie zorgde ervoor dat alle parken in Rotterdam vuurwerkvrij werden. De tweede motie verklaarde alle kinderboerderijen en hertenkampen vuurwerkvrij. En de derde motie ging over het vuurwerkvrij maken van alle gebieden waar grote grazers leven, bijvoorbeeld het Eiland van Brienenoord.
 • Met raadsvragen hebben wij ervoor gezorgd dat het meldpunt voor agressieve honden van de gemeente Rotterdam ook dient als meldpunt waar Rotterdammers en professionals (zoals dierenartsen) een melding kunnen doen over gecoupeerde oren en staarten bij honden.
 • Met raadsvragen hebben wij ervoor gezorgd dat de kosten voor het onderhoud van blindegeleidehonden en hulphonden worden ondergebracht in de bijzondere bijstand van de gemeente Rotterdam. Dit betekent dat Rotterdammers met een klein inkomen en een medische of psychosociale indicatie de kosten voor het onderhoud van blindegeleidehonden en hulphonden kunnen verhalen op de gemeente, indien zij gebruik maken van deze dieren.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een proef start om dierenambulances op de busbanen toe te staan, zodat zij sneller bij hulpbehoevende dieren kunnen komen. Na een half jaar wordt de proef geëvalueerd. Elektrisch aangedreven dierenambulances mogen op ons aandringen ook al op de busbaan. Die toezegging van het college vind je hier.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen om de toegankelijkheid van de dierenambulance tijdens grote evenementen (zoals het Zomercarnaval, of de Wereldhavendagen) te verbeteren. Op dit moment wordt de dierenambulance soms nog geweigerd. In de nieuwe Nota dierenwelzijn van de gemeente Rotterdam is geregeld dat dierenambulances op dezelfde manier toegang krijgen als huisartsen, verloskundigen en andere hulpverleners.