Motie: Uitbreiding meldpunt voor stroom­halsband bij honden


6 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2021,

constaterende dat

  • Het per 1 juli 2021 verboden is honden een stroomhalsband te laten dragen, alsmede andere apparatuur waarmee honden elektrische schokken kunnen worden gegeven;
  • Het wetsvoorstel buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in staat stelt te handhaven op het verbod bij particulieren;

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam reeds een ‘Meldpunt gevaarlijke honden’ kent voor meldingen over honden waarvan de oren en staarten zijn gecoupeerd, alsmede voor honden die de inmiddels verboden prikband dragen;

overwegende dat

  • Uitbreiding van het meldpunt voor meldingen over honden met een stroomhalsband een logische volgende stap is in het beter kunnen handhaven van dierenwelzijn bij particuliere houders van dieren;
  • BOA’s van de gemeente Rotterdam goed hun voordeel kunnen doen met signalen vanuit de Rotterdamse samenleving over overtreding van het verbod op stroomhalsbanden;

verzoekt het college

  • Het 'Meldpunt gevaarlijke honden' uit te breiden met de mogelijkheid voor burgers om een melding te doen over honden die een stroomhalsband dragen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Een mooie nieuwe en groene accommodatie voor De Houtsnip

Lees verder

Motie: Van Aerssenlaan naar dertig kilometer per uur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer