Raads­vragen: Recre­atief vissen in de haven


Indiendatum: 25 mrt. 2021

Geacht college,

Op 16 november 2020 informeerde het college de Raad middels een brief[1] over de toekomst van recreatief vissen op Rotterdams grondgebied. Het college heeft besloten niet over te gaan tot het beperken van recreatief vissen. In de brief staat voorts dat het Havenbedrijf Rotterdam wél openstaat voor beperking van deze activiteit, alhoewel sommige wateren in het havengebied conform de Visserijwet worden beschouwd als kustwater waarvoor voor recreatief vissen geen hengelvergunning is vereist. De brief wijdt verder niet uit over een eventueel voornemen van ofwel het college ofwel Havenbedrijf Rotterdam beleidsmatig opvolging te geven aan beperking.

1. Staat het Havenbedrijf Rotterdam volgens u nog altijd open voor beperking van het recreatief vissen in het havengebied? Indien nee, waarom niet?

2. Welke juridische middelen heeft het Havenbedrijf Rotterdam om recreatief vissen in het havengebied te beperken?

De Havenkrant – een uitgave van het Havenbedrijf Rotterdam – besteedt in de editie van april 2021[2] aandacht aan recreatief vissen in het havengebied. Recreatief vissen aldaar blijkt niet zonder risico’s. Zo staat er over wat wel en niet mag met betrekking tot recreatief vissen het volgende:

“Vis het liefst vanaf de openbare walkant. En let ook dan goed op: voorbijvarende schepen, bijvoorbeeld in het Calandkanaal, hebben een sterk aanzuigende werking. Zorg ervoor dat je niet wordt meegesleurd!”

En verder staat er ook nog:

“Zorg voor goede schoenen. Door de aangroei van waterplanten en algen kan het op sommige plekken glad zijn. En een nat pak door een glijpartij is natuurlijk niet de bedoeling.”

3. Geeft veiligheid van recreatieve vissers volgens u een grondslag om recreatief vissen in de haven te beperken dan wel verbieden? Indien nee, waarom niet?

4. Zijn er locaties in de haven waar door toedoen van de stroming en/of zorgen over nautische veiligheid het recreatief vissen naar uw wens zou moeten worden beperkt? Indien nee, waarom niet?

Wij hebben een melding binnengekregen over vermoedelijke stroperij van zeebaars nabij de warmwateruitlaat van een energiecentrale aan de Coloradoweg, waarin wordt gesteld dat met tientallen tegelijk wordt gedregd. Zeebaarzen overwinteren op deze specifieke plek, gegeven de omstandigheid van het warmere water. De melder geeft aan dat virtueel alle zeebaarzen worden gevangen met dreggen (drietandige haken) in buik en rug. Recreatieve vissers overschrijden voorts veelal de ‘bag limit’, te weten de maximale hoeveelheid zeebaars die niet hoeft te worden teruggezet. In een – inmiddels – afgeschermde video[3] op het platform YouTube wordt de locatie door de maker aangeprezen als a-locatie voor de vangst van zeebaars. Ook is te zien dat recreatieve vissers vrije toegang hebben tot de waterlijn, op plekken waar wandelaars doorgaans niet komen. Verder is te zien dat sommige hengelaars tegen gevangen zeebaarzen schoppen en ze levend tussen de basaltblokken achterlaten.

5. Kent u de locatie nabij de warmwateruitlaat van een energiecentrale aan de Coloradoweg die dienst doet als locatie voor het vangen van zeebaars door recreatieve vissers? Indien ja, is recreatief vissen op deze plek toegestaan?

6. Wie handhaaft op stroperij in het havengebied, bijvoorbeeld met betrekking tot overschrijding van de bag limit? En welke prioriteit wordt gegeven aan het handhaven?

7. Kunnen locaties waar op deze manier – en in deze groten getale – recreatief vissen plaatsvindt, worden afgesloten met hekwerk of kan anderszins het recreatief vissen onmogelijk worden gemaakt? Indien nee, waarom niet?

De situatie ter hoogte van de Coloradoweg is wrang, omdat het Rotterdamse havengebied voor veel vissoorten juist fungeert als overgang in de migratie van zoet naar zout water en omgekeerd. Het is een natuurlijk rustpunt, zoals dat ook geldt voor de zeebaarzen die in het warme water nabij de energiecentrale overwinteren. In voornoemde editie van de Havenkrant wordt deze functie van de Rotterdamse haven bevestigd.

8. Is de functie van de Rotterdamse haven als natuurlijk rustpunt in de migratie van vissoorten van zoet naar zout water en omgekeerd voor u en/of het Havenbedrijf Rotterdam reden om recreatief vissen op bepaalde plekken te verbieden, dan wel te beperken? Indien nee, waarom niet?

In voornoemde brief van het college aan de Raad wordt stroperij als een hardnekkig probleem gezien. Dit blijkt eens te meer uit de melding over de situatie ter hoogte van de Coloradoweg. De wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn kondigt aan in gesprek te gaan met de hoogheemraden, het Havenbedrijf Rotterdam en andere handhavende partijen om te komen tot een gezamenlijke aanpak van stroperij.

9. Bent u bereid een kijkje te nemen op voornoemde locatie op een dag in het weekeinde om zo met eigen ogen vermoedelijke stroperij te constateren, alsmede eventuele vormen van dierenleed tijdens het recreatief vissen op zeebaars?

10. Wat heeft uw overleg met bestuurlijke partners opgeleverd in de wens te komen tot een aanpak van stroperij? Kunt u ons de uitkomsten doen toekomen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9416916/1

[2] https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/havenkrant-49.pdf

[3] https://www.youtube.com/watch?v=lwXfzUsMDmY

Indiendatum: 25 mrt. 2021
Antwoorddatum: 30 apr. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: De prijs van parkeren

Lees verder

Raadsvragen: Niet voeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer