Raads­vragen: Eet geen dieren op Dierendag


Indiendatum: sep. 2018

Geacht college,

Op 4 oktober is het Dierendag. Elk jaar staan wij op deze dag wereldwijd stil bij het lot van dieren. De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier heeft deze dag omgedoopt tot Eet Geen Dierendag1, omdat het een echte feestdag van alle dieren moet zijn. Wakker Dier roept bedrijfskantines in het hele land op mee te doen met Eet Geen Dierendag om de meest diervriendelijke dag van het jaar te realiseren. Op deze dag worden er in deelnemende bedrijfskantines louter vegetarische producten verkocht.

Want dat is hard nodig. De intensieve veehouderij is een ware nachtmerrie voor dieren. Koeien, varkens en kippen zitten vaak hutjemutje in megastallen met nauwelijks bewegingsruimte, weinig daglicht en zeer eenzijdige voeding tot hun beschikking. Ze kunnen zich niet natuurlijk gedragen. Dit kan niet en dit mag niet.

Met de Nota dierenwelzijn2 heeft het college een belangrijk handvat om dierenwelzijn in Rotterdam te regelen. In de nota is bewustwording van dierenwelzijn bij ambtenaren tot doelstelling geformuleerd, evenals het vergroten van de afname van vegetarische producten in de gemeentelijke bedrijfskantines. Hiermee werkt het college aan de voorbeeldfunctie van de gemeente Rotterdam voor het borgen van dierenwelzijn. Goed voorbeeld doet namelijk volgen. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren ziet deelname van de gemeente aan Eet Geen Dierendag als een uitstekende manier om voornoemde doelstellingen te realiseren. Met haar deelname volgt onze gemeente het goede voorbeeld van de gemeente Utrecht die op 4 oktober louter vegetarische producten laat serveren in haar bedrijfskantines.

1. Bent u bereid aankomende dierendag, op 4 oktober, deel te nemen aan het initiatief Eet Geen Dierendag van voornoemde dierenwelzijnsorganisatie? Indien nee, waarom niet?

2. Bent u bereid Dierendag jaarlijks aan te grijpen om louter vegetarische producten te serveren in de gemeentelijke bedrijfskantines? Indien nee, waarom niet?

Voor ons is het elke dag een dierendag. Wij hopen daarom dat dierenwelzijn een alledaagse factor in het leven van mensen wordt, om te beginnen bij gemeenteambtenaren. Om die reden zien wij graag dat de gemeentelijke bedrijfsrestaurants veel vaker louter vegetarische producten aanbieden. De gemeente heeft evenwel de exploitatie van deze bedrijfsrestaurants uitbesteed. Het geregeld vleesvrij maken van deze restaurants is dus onder andere afhankelijk van de welwillendheid van de exploitant mee te werken aan de voorbeeldfunctie van de gemeente.

3. Welke ruimte laat de overeenkomst tussen de gemeente en voornoemde exploitant voor het geregeld vleesvrij maken van de gemeentelijke bedrijfsrestaurants?

4. Bent u bereid in overleg te treden met voornoemde exploitant met als inzet het geregeld vleesvrij maken van de gemeentelijke bedrijfsrestaurants? Indien ja, hoe vaak per week, maand of jaar wenst u de bedrijfsrestaurants vleesvrij te maken? Indien ja, bent u bereid de Raad te informeren over de uitkomst van dit overleg? Indien nee, waarom niet?

1 https://www.wakkerdier.nl/campagnes/eetgeendierendag/

2 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/dieren/Nota-Dierenwelzijn-Rotterdam.pdf

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 25 sep. 2018

1. Bent u bereid aankomende dierendag, op 4 oktober, deel te nemen aan het initiatief Eet Geen Dierendag van voornoemde dierenwelzijnsorganisatie? Indien nee, waarom niet?

"Ja. De gemeente Rotterdam organiseert sinds 2015 op 4 oktober een geheel vegetarische dag in de vier grootste bedrijfsrestaurants. Dit jaar komt daar een vijfde locatie bij. Naast een geheel vegetarisch aanbod in het restaurant, verzorgt de cateraar een kleine proeverij van vegetarische hapjes bij de ingangen van de bedrijfsrestaurants. Door gebruik te maken van intranet, banners en tafelkaartjes wordt deze dag onder de aandacht gebracht bij medewerkers."

2. Bent u bereid Dierendag jaarlijks aan te grijpen om louter vegetarische producten te serveren in de gemeentelijke bedrijfskantines? Indien nee, waarom niet?

"Ja. De gemeente grijpt sinds drie jaar dierendag aan om louter vegetarische producten te serveren in de grote bedrijfskantines. Daarnaast serveert de cateraar elke 1e dinsdag van de maand op alle locaties meer vegetarische gerechten dan gebruikelijk, die nadrukkelijk gepresenteerd worden. Vlees is dan echter nog wel te verkrijgen. Daarbij is in de afspraken met de leverancier wel het uitgangspunt om waar mogelijk biologische producten te serveren van een zo diervriendelijk mogelijke oorsprong."

3. Welke ruimte laat de overeenkomst tussen de gemeente en voornoemde exploitant voor het geregeld vleesvrij maken van de gemeentelijke bedrijfsrestaurants?

"Het contract tussen de gemeente en de cateraar (exploitant) biedt de ruimte om een maandelijkse vegetarische dag in te richten. De cateraar staat daar ook voor open. Zie verder de beantwoording bij vraag 2."

4. Bent u bereid in overleg te treden met voornoemde exploitant met als inzet het geregeld vleesvrij maken van de gemeentelijke bedrijfsrestaurants? Indien ja, hoe vaak per week, maand of jaar wenst u de bedrijfsrestaurants vleesvrij te maken? Indien ja, bent u bereid de Raad te informeren over de uitkomst van dit overleg? Indien nee, waarom niet?

"Op dit moment wordt een aanbesteding van de catering voorbereid. Ons college heeft duurzaamheid als speerpunt in het collegeprogramma opgenomen, maar vindt het ook belangrijk dat de medewerkers een gezond, divers en betaalbaar assortiment wordt geboden en waar zij zelf hun keuzes en (principiële en/of gezondheids) afwegingen in kunnen maken Bij de komende aanbesteding zal dan ook worden gestuurd op een goede balans tussen duurzaamheid, betaalbaarheid en wensen bij de medewerkers."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Gedragscode voor vertrekkende gemeenteambtenaren

Lees verder

Raadsvragen: Einde aan het fossiele tijdperk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer